'เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์' คว้ารางวัลกินรี ปี 2566 สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

'เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์' คว้ารางวัลกินรี ปี 2566 สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

'เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์' คว้ารางวัลกินรี หรือรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 สาขาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้

บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด หรืออุทยานเรียนรู้ เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 หรือ รางวัลกินรี ประจำปี 2566 สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing) จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อันเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับชาวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย 

\'เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์\' คว้ารางวัลกินรี ปี 2566 สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

นางสาวธนัชชา ชลายนนาวิน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด กล่าวว่า เนื่องจาก เพ ลา เพลิน มีปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเมืองรอง และกว่า 17 ปีก่อน ภาคอีสานค่อนข้างขาดแคลนสถานที่ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนสำหรับกลุ่มเยาวชน รวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป จนเกิดเป็นความตั้งใจของ "พรทิพย์ อัษฎาธร" กรรมการผู้จัดการของ เพ ลา เพลิน ที่ต้องการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสนี้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงการรักษา และต่อยอดคุณค่าภูมิปัญญาของไทย ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงมุ่งมั่นให้ทุกตารางนิ้วในเพ ลา เพลิน เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด "เที่ยวอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ครบจบในที่เดียว" ซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้ นับเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าของทางคณะผู้บริหาร และพนักงานของเพ ลา เพลิน ทุกคน

\'เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์\' คว้ารางวัลกินรี ปี 2566 สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

"ด้วยแนวคิดหลักในการเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้ว ปัจจุบัน เพ ลา เพลิน ยังได้มุ่งเน้นการส่งเสริมและยกระดับสมุนไพรไทย ผ่านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อีกทั้งได้มีการบูรณาการแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับเทรนด์ของการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มองเรื่องการท่องเที่ยวเป็นประสบการณ์ในการพัฒนาความคิดและต้องการที่จะสัมผัสกิจกรรมอย่างลงลึก รวมถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอีกด้วย โดยในช่วงปลายปีนี้ เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์ พร้อมด้วยเครือข่ายผู้สนับสนุนเตรียมจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องความสร้างสรรค์ และสิ่งแวดล้อมในโครงการ Rhythm of Arts & Nature ท่วงทำนองแห่งศิลป์และธรรมชาติ ในการสร้างความสมดุลสู่ความยั่งยืนและ Sustainability Mindset ให้แก่เยาวชน"

นางสาวธนัชชา กล่าวต่อไปว่า นอกจากพื้นที่บุรีรัมย์แล้ว ในปี 2566 อุทยานการเรียนรู้ เพ ลา เพลิน ได้ต่อยอดความมุ่งมั่นในการขยายฐานการสร้างพื้นที่การเรียนรู้แห่งใหม่ขึ้น คือ เพ ลา เพลิน เดอะเจอร์นีย์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี แหล่งเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และธรรมชาติ รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงภาคีเครือข่าย และภาคชุมชน อาทิ กิจกรรมท่องเที่ยว Bird Journey ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมถึงกิจกรรมเส้นทางในเชิงสุขภาพ Wellness ศาสตร์ธรรมชาติสร้างสุขภาพสมดุลร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าพื้นที่ รวมไปถึงกิจกรรม Camping Market ตลาดกางเต็นท์ ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นตลอดเดือนธันวาคม 2566 โดยเชื่อมโยงผลผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน และเสน่ห์และภูมิปัญญาในพื้นที่อุทยานมรดกโลกแก่งกระจาน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก playlaploen หรือโทร. 044 699 435 และเพ ลา เพลิน เดอะ เจอร์นีย์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ได้ทางเฟซบุ๊ก PlayLaPloen.TheJourney

\'เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์\' คว้ารางวัลกินรี ปี 2566 สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ \'เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์\' คว้ารางวัลกินรี ปี 2566 สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้