รัฐมนตรีดิจิทัลญี่ปุ่น เยี่ยมชม "ทรู ดิจิทัล พาร์ค" ดันเป็นต้นแบบพัฒนาสตาร์ทอัพของญี่ปุ่น

รัฐมนตรีดิจิทัลญี่ปุ่น เยี่ยมชม "ทรู ดิจิทัล พาร์ค" ดันเป็นต้นแบบพัฒนาสตาร์ทอัพของญี่ปุ่น

รัฐมนตรีดิจิทัลญี่ปุ่น เยี่ยมชม "ทรู ดิจิทัล พาร์ค" ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมดันเป็นต้นแบบพัฒนาสตาร์ทอัพของญี่ปุ่น หนุนเศรษฐกิจประเทศ

12 มีนาคม 2566 นายทาโร โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของญี่ปุ่น และนายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯ เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ทรู ดิจิทัล พาร์ค (True Digital Park) ในฐานะที่เป็น "ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลและแหล่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาสตาร์ทอัพของญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญอีกประการในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจดิจิทัล ของญี่ปุ่นให้เติบโต พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และการบริหารธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สู่องค์กรเทคคอมปานี กับผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร

รัฐมนตรีดิจิทัลญี่ปุ่น เยี่ยมชม \"ทรู ดิจิทัล พาร์ค\" ดันเป็นต้นแบบพัฒนาสตาร์ทอัพของญี่ปุ่น

นายทาโร โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของญี่ปุ่น และคณะฯ พร้อมด้วยนายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชม ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายธนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ให้การต้อนรับ โดย ทรู ดิจิทัล พาร์ค หรือ TDPK บนถนนสุขุมวิท 101/1 ถือเป็นแหล่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลที่มีขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ Tech Startup ในระดับภูมิภาค โดย TDPK โดดเด่นด้วยขนาดกว่า 230,000 ตารางเมตร และพร้อมด้วยระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) ที่สมบูรณ์แบบครบวงจรในพื้นที่เดียว

ในการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ นายทาโร โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของญี่ปุ่น ได้กล่าวชื่นชมศักยภาพของ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ที่เป็นพื้นที่สำคัญในการร่วมขับเคลื่อนดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) ให้กับประเทศไทย ภายใต้นโยบายภาครัฐที่จะส่งเสริมสตาร์ทอัพในภูมิภาคและระดับโลก ให้เข้ามาใช้ประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างนวัตกรรม ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง เศรษฐกิจดิจิทัล ให้เกิดขึ้นอย่างแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะเดียวกันจะนำรูปแบบของ ทรู ดิจิทัล พาร์คไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาสตาร์ทอัพ นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของญี่ปุ่นให้เติบโตเพิ่มขึ้น

รัฐมนตรีดิจิทัลญี่ปุ่น เยี่ยมชม \"ทรู ดิจิทัล พาร์ค\" ดันเป็นต้นแบบพัฒนาสตาร์ทอัพของญี่ปุ่น

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล พาร์ค เกิดขึ้นภายใต้นโยบายของรัฐ เพื่อส่งเสริมให้เกิด เศรษฐกิจดิจิทัล สร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทย ตลอดจนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะด้านดิจิทัลเทคโนโลยี โดย เครือซีพี และ ทรู จะผลักดันให้ทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็น Cyber Tech District ต้นแบบย่านนวัตกรรม ซึ่งได้รวบรวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัย นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ และสตาร์ทอัพผู้ประกอบการเทค อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ เพื่อหลอมรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การเยี่ยมทรู ดิจิทัล พาร์ค ครั้งนี้  ประธานคณะผู้บริหาร เครือซีพี ได้นำคณะรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัล ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมศูนย์ True IDC Experience Center ที่อยู่ภายใน ทรู ดิจิทัล พาร์ค เฟส 2 และได้นำคณะสัมผัสประสบการณ์ Co-working Space ที่ตอบสนองวิถีชีวิตดิจิทัลของคนทำงานในปัจจุบันที่ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน หลังจากนั้นได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมี นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัล ประเทศญี่ปุ่น เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะฯ ณ ห้องรับรอง อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

รัฐมนตรีดิจิทัลญี่ปุ่น เยี่ยมชม \"ทรู ดิจิทัล พาร์ค\" ดันเป็นต้นแบบพัฒนาสตาร์ทอัพของญี่ปุ่น

สำหรับ ทรู ดิจิทัล พาร์ค มีพื้นที่กว่า 230,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นฝั่งอีสต์และเวสต์ ทรู ดิจิทัล พาร์ค อีสต์ เปิดให้บริการเมื่อปี 2562 เป็นระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพในประเทศไทย และทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ เปิดบริการปี 2565 ภายใต้แนวคิด "Tomorrow Life Campus" โดยแบ่งพื้นที่ให้บริการหลากหลาย ได้แก่ Co-working Space, Enterprise Space, Start up Innovation Space, Events and Business Services Space รวมถึงพื้นที่ส่วนของร้านค้า พื้นที่สำนักงานให้เช่าขนาดใหญ่ รวมทั้งบริการโซลูชันด้านไอโอที (IoT Solutions) และดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อรองรับการทำธุรกิจ อาทิ Cloud Computing และ ระบบ e-Payment เป็นต้น