"จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา" ร่วมงาน World Economic Forum 2023

"จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา" ร่วมงาน World Economic Forum 2023

"ท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา" เข้าร่วมงาน World Economic Forum 2023 พร้อมขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ร่วมกับผู้นำจากทั่วโลก ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ วันที่ 16 - 20 มกราคม 2566

การประชุม World Economic Forum 2023 หรือ WEF 2023 เป็นเวทีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับโลก โดยที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งระดับผู้นำภาคการเมืองของแต่ละประเทศ ผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ องค์การระหว่างประเทศ นักวิชาการจากทั่วโลก และภาคประชาสังคมเพื่อหารือ เสนอแนะแนวทางหรือจุดยืนในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาในระดับประเทศ โดยจัดขึ้นทุกปีที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 52 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ธีม "Cooperation in a Fragmented World"

ท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ในฐานะนักธุรกิจจากประเทศไทย และผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล จะได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ "Tokenized Economies, Coming alive" ร่วมกับผู้ชำนาญการจากนานาชาติ ซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่นักธุรกิจรุ่นใหม่จากประเทศไทยได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีระดับโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป เป็นองค์กรเอกชนจากประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล จนประสบความสำเร็จ พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อผู้คนระหว่างโลกเดิมไปสู่โลกดิจิทัล ตลอดจนเชื่อมต่อคนไทยสู่สากล ตามพันธกิจของบิทคับ