เที่ยวติดโปร : หาแรงบันดาลใจ ศิลปะกับชีวิต ที่แยกจากกันไม่ได้ ที่หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา

เที่ยวติดโปร : หาแรงบันดาลใจ ศิลปะกับชีวิต ที่แยกจากกันไม่ได้ ที่หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา

เที่ยวติดโปรครั้งนี้ พาไปหาแรงบันดาลใจ กับ 24 ผลงานศิลปะของผู้ชนะการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 38 ที่หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต" เนื่องในโอกาสพิเศษที่ปตท. ดำเนินการก้าวเข้าสู่ปีที่ 45

ศิลปะกับมนุษย์ แยกออกจากกันไม่ได้ มนุษย์มีความต้องการศิลปะเพื่อการดำเนินชีวิตไม่ต่างไปจากความต้องการอื่นๆ คำกล่าวนี้ก่อให้เกิดคำถามที่ต้องการพิสูจน์ เช่น มนุษย์ต้องการศิลปะเหมือนกับที่ต้องการภาษาหรือไม่ ? ผลงานศิลปะของมนุษย์ อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม ฯลฯ จำเป็นต่อชีวิตมนุษย์จริงหรือไม่ ? หรือแม้กระทั่ง ทำไมมนุษย์จึงสร้างศิลปะขึ้นมา ?

เมื่อย้อนกลับไปในอดีตตั้งแต่สมัยยุคหินจะพบว่า มนุษย์เรารู้จักการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้ว โดยมีหลักฐานทางโบราณคดียืนยัน นั่นคือผลงานภาพผนังถ้ำที่ปรากฏอยู่บนโลกที่มีการศึกษาค้นคว้าและสรุปว่าตั้งแต่ยุคน้ำแข็งเมื่อประมาณ 35,000 ปีมาแล้ว มนุษย์โครมันยองในทวีปยุโรปรู้จักการทำวัตถุต่างๆ ให้มีลวดลายสวยงาม แล้วนำมาวาดภาพบนผนังถ้ำ รวมถึงรู้จักการแกะสลัก และออกแบบตกแต่งสิ่งของเครื่องใช้ได้อย่างประณีต ซึ่งศิลปะเหล่านั้นถูกส่งต่อและขับเคลื่อนกันมาผ่านยุคสมัยต่างๆ จากยุคหินสู่ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาสมัยใหม่ จนกลายสภาพเป็นผลงานทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษยชาติที่เรียกรวมว่า ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) ศิลปะหลังสมัยใหม่ (Postmodernism Art) ที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน

ก่อนที่จะผลิตผลงานศิลปะออกมาได้สักชิ้น ศิลปินต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ หาข้อมูล และวางแผนงานในหลายๆ มิติ ซึ่งกระบวนการทางความคิดนี้ ที่มีส่วนกระตุ้นและพัฒนาสมองของคนเราได้ นี่อาจเป็นคำตอบของคำถามข้างต้นที่ชัดเจนว่า "ศิลปะ" นอกจากจะเป็น "ความงาม" ที่จรรโลงจิตใจมนุษย์ให้อ่อนโยน สงบ ไม่หยาบกระด้างแล้ว ยังสามารถพัฒนาสมองให้ฉลาดขึ้นได้จริง

เที่ยวติดโปร พาไปชม 24 ผลงานศิลปะของผู้ชนะ การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 38 ที่หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต" เนื่องในโอกาสพิเศษที่ ปตท. ดำเนินการก้าวเข้าสู่ปีที่ 45 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้อยู่เคียงข้างคนไทยข้ามผ่านวิกฤติด้วยกันมาหลายต่อหลายครั้ง 

ใครที่อยากหากิจกรรมผ่อนคลาย หรือหาแรงบันดาลใจ การมาเดินดูงานศิลปะ ที่ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เปิดให้บริการวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

เที่ยวติดโปร : หาแรงบันดาลใจ ศิลปะกับชีวิต ที่แยกจากกันไม่ได้ ที่หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา