เมืองไทยประกันชีวิต จัด 'เมืองไทยไตรกีฬา' ปีที่ 2 ที่สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

เมืองไทยประกันชีวิต จัด 'เมืองไทยไตรกีฬา' ปีที่ 2 ที่สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

"เมืองไทยประกันชีวิต" เดินหน้ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน จัด "เมืองไทยไตรกีฬา" ปีที่ 2 ประเดิมสนามแรก ที่สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

เมืองไทยประกันชีวิต เดินหน้ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน จัด "เมืองไทยไตรกีฬา" ปีที่ 2 ซีรีส์ไตรกีฬาประจำปี ประเดิมสนามแรก สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ตอกย้ำนโยบายสนับสนุนประชาชนให้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงสานต่อในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกคน จัดกิจกรรมการแข่งขันเมืองไทยไตรกีฬา 2567 เป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงจัดกิจกรรมการแข่งขันเป็น 3 สนามเช่นเดิม ได้แก่ เมืองไทยไตรกีฬาที่สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์, เมืองไทยไตรกีฬาที่ห้วยไม้เต็ง ราชบุรี และเมืองไทยไตรกีฬาที่แหลมเสด็จ จันทบุรี นับเป็นการแข่งขันไตรกีฬาแบบ Super series ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักไตรกีฬา โดยการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของบริษัทฯ ที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม (Environment) มิติสังคม (Social) และมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance and Economic) หรือ ESG เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

เมืองไทยประกันชีวิต จัด \'เมืองไทยไตรกีฬา\' ปีที่ 2 ที่สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

สำหรับการแข่งขัน เมืองไทยไตรกีฬา ที่สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 อำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นสนามแรกของปี 2567 ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เป็นการสนับสนุนให้คนไทยและชาวต่างชาติออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี รวมถึงเป็นการสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการออกกำลังกายด้วยการว่าย-ปั่น-วิ่ง เพื่อสุขภาพ และเป็นการยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่มากยิ่งขึ้น นับเป็นสนามการแข่งขันที่มีความพร้อมและมีความสวยงามของพื้นที่การแข่งขัน และได้รับความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

เมืองไทยประกันชีวิต จัด \'เมืองไทยไตรกีฬา\' ปีที่ 2 ที่สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ มีนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน เมืองไทยไตรกีฬา สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 721 คน จากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี ญี่ปุ่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยสีสัน ความสนุกสนาน และรอยยิ้มจากผู้เข้าร่วมงานที่ได้สัมผัสกับบรรยากาศบนเส้นทางหลักของการวิ่งที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสวยงาม และรับอากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่สามร้อยยอด โดยประเภทการแข่งขันมีทั้งหมด 4 ประเภท สำหรับผู้ใหญ่ 3 ประเภท และสำหรับเยาวชน 1 ประเภท แยกตามประเภทอายุ และระยะทาง ดังนี้ 

  1. ประเภท Standard ว่ายน้ำระยะ 1,500 เมตร/ปั่นจักรยานระยะ 40 กิโลเมตร/ วิ่งระยะ 10 กิโลเมตร
  2. ประเภท Sprint ว่ายน้ำระยะ 750 เมตร/ปั่นจักรยานระยะ 20 กิโลเมตร/วิ่งระยะ 5 กิโลเมตร
  3. ประเภท Duathlon (ทวิกีฬา) วิ่งระยะ 5 กิโลเมตร/ปั่นจักรยานระยะ 20 กิโลเมตร/วิ่งระยะ 5 กิโลเมตร
  4. สำหรับเยาวชน ไตรกีฬาเยาวชน (Kids Triathlon) อายุ 6-8 ปี ว่ายน้ำระยะ 50 เมตร/ปั่นจักรยานระยะ 2 กิโลเมตร/วิ่งระยะ 1 กิโลเมตร, อายุ 9-10 ปี ว่ายน้ำระยะ 150 เมตร/ปั่นจักรยานระยะ 4 กิโลเมตร/วิ่งระยะ 2 กิโลเมตร และอายุ 11-12 ปี ว่ายน้ำระยะ 150 เมตร/ปั่นจักรยานระยะ 6 กิโลเมตร/วิ่งระยะ 3 กิโลเมตร

เมืองไทยประกันชีวิต จัด \'เมืองไทยไตรกีฬา\' ปีที่ 2 ที่สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมอบสิทธิพิเศษด้วยประกันอุบัติเหตุกลุ่มระยะสั้น พลัส "ไม่เสียค่าใช้จ่าย" ทุนประกัน 100,000 บาท/ราย ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 บาท โดยความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่จัดงานเมืองไทยไตรกีฬา ที่สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 2024 ในระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2567 (เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์เป็นไปตามที่บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด)

"การจัดการแข่งขัน เมืองไทยไตรกีฬา ไม่เพียงแค่สร้างโอกาสให้กับนักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไปในหลายด้าน ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยเน้นการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวที่มีผลที่ดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นส่วนสำคัญของการรักษาสุขภาพที่ดีและป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การแข่งขันไตรกีฬายังเป็นโอกาสในการประชุมร่วมกันของชุมชน และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้จัดการการแข่งขันที่มีผลสำคัญในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอีกด้วย" นายสาระ กล่าวสรุป

เมืองไทยประกันชีวิต จัด \'เมืองไทยไตรกีฬา\' ปีที่ 2 ที่สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์