'GULF Sparks Smiles' ปี 4 ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อกลุ่มผู้พิการทางสายตา

'GULF Sparks Smiles' ปี 4 ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อกลุ่มผู้พิการทางสายตา

กัลฟ์ - ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม "GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน" ปี 4 ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อกลุ่มผู้พิการทางสายตาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เสริมพลังความเท่าเทียมในสังคม

ปัญหาสุขภาพช่องปาก ไม่ใช่ปัญหาสุขภาพที่ฉุกเฉิน หากไม่ได้มีอาการรุนแรง ประชาชนส่วนใหญ่จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องฟันเท่าที่ควร รวมไปถึงโอกาสในการเข้าถึงบริการทางด้านทันตกรรมของประชาชนยังมีข้อจำกัดอันเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้พิการที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ยิ่งเป็นเรื่องยากที่จะสามารถเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เดินหน้าสานต่อโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ "GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยออกหน่วยแรกของปีที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ซึ่งเป็นการออกหน่วยพิเศษเพื่อผู้พิการทางสายตาครั้งที่ 2 ยกระดับความช่วยเหลือสู่กลุ่มผู้พิการและผู้มีความต้องการพิเศษที่จะต้องได้รับการดูแลเฉพาะทางจากผู้เชี่ยวชาญ โดย "กัลฟ์" มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนความหลากหลายในสังคม (Diversity) การยอมรับในความแตกต่าง (Inclusion) พร้อมทั้งสร้างโอกาสและความเท่าเทียม (Equity) เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างสังคมที่น่าอยู่

\'GULF Sparks Smiles\' ปี 4 ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อกลุ่มผู้พิการทางสายตา

นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากช่วงสถานการณ์โควิด กัลฟ์ เห็นปัญหาที่คนในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถมาหาหมอฟันได้ ซึ่งทาง ทันตะ จุฬาฯ มีโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่อยู่แล้ว จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการ "GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน" เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรม ได้มารักษาที่หน่วยทันตกรรมของโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และในปีนี้ก็ได้มาออกหน่วยรักษาผู้พิการทางสายตาเป็นปีที่ 2 แล้ว ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีคนเข้ามารับการรักษาเป็นจำนวนมาก และในปีนี้กัลฟ์มีความตั้งใจที่จะออกหน่วยฯ ทั้งหมด 4 ครั้ง สามารถติดตามข้อมูลการออกหน่วยครั้งต่อๆ ไปได้ที่เฟซบุ๊ก Gulf Spark

\'GULF Sparks Smiles\' ปี 4 ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อกลุ่มผู้พิการทางสายตา

รศ.ทพญ.ดร.วลีรัตน์ ศุกรวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเสริมว่า ในกลุ่มของ ผู้พิการทางสายตา มีขีดจำกัดในการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางช่องปาก เช่น การจับแปรงสีฟันไม่ถนัด ทำความสะอาดช่องปากได้ยาก รวมทั้งการเข้าถึงทันตกรรมค่อนข้างจำกัด เนื่องจากการรักษาผู้พิการทางสายตา ต้องใช้แพทย์ที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญ และเข้าใจความต้องการพิเศษของคนกลุ่มนี้ โดยผู้พิการทางสายตาจะมีความไวในประสาทสัมผัสด้านอื่น เพื่อทดแทนการมองเห็น การให้บริการทันตกรรมจึงจะต้องอาศัยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ จึงเป็นโอกาสพิเศษที่ได้ให้บริการทันตกรรมกับผู้พิการทางสายตา อีกทั้งยังเป็นการทำที่มีความต่อเนื่อง เพราะการรักษา สุขภาพช่องปาก ไม่ใช่การทำครั้งเดียวจบ แต่ต้องรักษาและให้ความใส่ใจอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างเสริมทัศนคติในการรักษาสุขภาพร่างกาย และช่องปากได้อย่างสมบูรณ์

\'GULF Sparks Smiles\' ปี 4 ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อกลุ่มผู้พิการทางสายตา

ทั้งนี้ โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles จะให้บริการตรวจรักษา ปัญหาสุขภาพช่องปาก ในเบื้องต้น อาทิ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ และเอกซเรย์ รวมไปถึงทันตกรรมที่ซับซ้อนอย่างการผ่าฟันคุด และอีกหนึ่งความพิเศษของหน่วยในครั้งนี้ คือการนำหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยในจุดลงทะเบียน แนะนำคนไข้ไปยังจุดทำฟันจุดต่างๆ สอนวิธีการทำความสะอาดฟันและดูแลรักษาฟันเบื้องต้นให้กับผู้ที่เข้ามารับการรักษา รวมถึงสามารถเต้นและร้องเพลงสร้างความสนุกสนานเพื่อให้กลุ่มผู้พิการทางสายตาที่มารอทำฟันรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอีกด้วย

"GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน" ปีที่ 4 จะเดินทางออกหน่วยอีก 3 ครั้งในปี 2567 นี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊ก Gulf Spark