deya แบรนด์ไต้หวัน ผลิตกระเป๋ารักษ์โลก มุ่งแก้ปัญหาขยะทะเล

deya แบรนด์ไต้หวัน ผลิตกระเป๋ารักษ์โลก มุ่งแก้ปัญหาขยะทะเล

deya แบรนด์ไต้หวัน ชูกลยุทธ์การหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเล ออกแบบกระเป๋าภายใต้แนวคิดที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทุกๆ ปี มีขยะเกือบ 1,000 ตัน ไหลลงสู่ท้องทะเล ทำให้เกิดมลภาวะทางทะเลและเกิดความสูญเสียต่อระบบนิเวศ ทางแบรนด์ deya ของไต้หวัน จึงมุ่งอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลด้วยพลังของแบรนด์ โดยนำแนวคิดการออกแบบกระเป๋าจากขวด PET ที่เป็น ขยะรีไซเคิล ทางทะเลและพิมพ์ตัววาฬหลังค่อมไว้บนกระเป๋า เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักด้านความยั่งยืนและระบบนิเวศทางทะเล นอกจากนั้นยังร่วมมือกับโรงงานกระเป๋าและผู้จัดหาอะไหล่สายกระเป๋าของไต้หวัน เพื่อนำพลาสติกรีไซเคิลจาก ขยะทะเล มาผลิตเป็นกระเป๋าที่ทนทาน ทำให้โรงงานทั่วๆ ไปมีส่วนร่วมในโซ่อุปทานสีเขียว

deya แบรนด์ไต้หวัน ผลิตกระเป๋ารักษ์โลก มุ่งแก้ปัญหาขยะทะเล

กลยุทธ์การหมุนเวียน

  • การออกแบบผลิตภัณฑ์ : ออกแบบด้วยวัสดุชนิดเดียว ลดความซับซ้อนในการออกแบบ เพื่อให้กระเป๋ามีความจุและฟังก์ชันการใช้งานมากที่สุด ส่วนวัสดุต้องผ่านการทดสอบหลายขั้นตอน เช่น ความแข็งแรงของหัวเข็มขัด การรับน้ำหนัก และการทดสอบการดึงของสายสะพาย
  • การคัดเลือกวัสดุ : deya ได้ร่วมมือกับ SAYA โดยใช้วัสดุขวดรีไซเคิลจาก ขยะทะเล ที่ผ่านการรับรองของ GRS และเม็ด rPET ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูปและปั่นเส้นด้าย เป็นผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำและมีความทนทานสูง โดยส่วนประกอบของกระเป๋า อาทิ ผ้า ซิป หัวเข็มขัด สายสะพาย ฉลาก ผ้าซับใน มากกว่า 90% ผลิตจากขวด PET ที่เป็นขยะทะเล เป็นการใช้วัสดุคาร์บอนต่ำชนิดเดียวเพื่อความสะดวกในการรีไซเคิล และอีก 10% ที่เป็นชับในส่วนหลังและสายสะพาย ใช้ recycled PU ที่สามารถรีไซเคิลเป็นวัสดุ PU ได้อีกครั้งจากกระเป๋ารีไซเคิล
  • การซ่อมบำรุง/การใช้ซ้ำ : ให้บริการซ่อมบำรุงกระเป๋า และมีการบริจาคกระเป๋ามือสองให้กับหมู่บ้านชนบท
  • การคัดแยก/รวบรวม : ระบบรีไซเคิล "ส่งกระเป๋ากลับบ้าน"
  • การรีไซเคิล : สนับสนุนให้ผู้บริโภค/องค์กรส่งกระเป๋าคาร์บอนต่ำจากขยะทะเลที่ไม่ใช้แล้วกลับไปที่ deya เพื่อนำผ้าและอะไหล่ของกระเป๋ากลับไปที่โรงงานและผลิตเป็น rPET และ rPU เพื่อนำใช้ผลิตกระเป๋าหรือเป็นวัสดุผลิตสินค้าอื่นๆ ในโซ่ระบบนิเวศของ deya ได้

deya แบรนด์ไต้หวัน ผลิตกระเป๋ารักษ์โลก มุ่งแก้ปัญหาขยะทะเล

ผลประโยชน์

  • ถ้าเทียบกับกระเป๋าที่ผลิตด้วยวัสดุใหม่ กระเป๋าคาร์บอนต่ำใบหนึ่งที่ใช้วัสดุ rPET ชนิดเดียวจาก ขยะทะเล ช่วยประหยัดพลังงานเกือบ 65% และลดคาร์บอนประมาณ 0.8 กิโลกรัม CO2e
  • deya เพิ่มความทนทานของกระเป๋า ความแข็งแรงของผ้าและซิป คุณภาพการเย็บ รวมถึงบริการซ่อมบำรุงในไต้หวัน เพื่อทำให้กระเป๋ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม
  • deya ได้ก่อตั้งสมาคมกระเป๋าที่ยั่งยืนและร่วมมือกับศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก หรือ PIDC เพื่อจัดตั้งโซ่การผลิตกระเป๋าคาร์บอนต่ำแบบสีเขียวที่ไต้หวัน และมีการผลิตกระเป๋าคาร์บอนต่ำรุ่นแรกของไต้หวันในปริมาณมากในปี 2023 โดย deya ได้ร่วมมือกับโรงงานไต้หวัน ด้วยการช่วยเหลือจากที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ นำพาพันธมิตรมาเป็นสมาชิกโซ่อุปทานสีเขียวของ ESG เพื่อมุ่ง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์