'ไปรษณีย์ไทย' ผนึก 'บีไอจี' และ 'EGCO Group' พัฒนาการใช้พลังงานไฮโดรเจนในภาคโลจิสติกส์

'ไปรษณีย์ไทย' ผนึก 'บีไอจี' และ 'EGCO Group' พัฒนาการใช้พลังงานไฮโดรเจนในภาคโลจิสติกส์

"ไปรษณีย์ไทย" ผนึกกำลัง "บีไอจี" และ "EGCO Group" พัฒนาการใช้พลังงานไฮโดรเจนในภาคโลจิสติกส์ เร่งเครื่องสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ ยกระดับการบริหารจัดการพลังงาน เพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งพัสดุและสินค้าทางไปรษณีย์อย่างยั่งยืน

ความร่วมมือกันครั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะรับผิดชอบการจัดหาเส้นทางการทดสอบการใช้ พลังงานไฮโดรเจน ในการขนส่งและโลจิสติกส์ทางภาคพื้นดินภายในประเทศและสร้างโอกาสขยายไปยังต่างประเทศในอนาคต ขณะที่ บีไอจี รับผิดชอบในการสนับสนุนการจัดหารถขนส่งและการเติมไฮโดรเจน รวมทั้งนวัตกรรมการใช้พลังงานไฮโดรเจนเพื่อยานยนต์ และทาง EGCO Group จะร่วมสนับสนุนข้อมูลในการพัฒนาและแสวงหาโอกาสในการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมไฮโดรเจนด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่ง อาทิ การใช้ พลังงานหมุนเวียน ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อนำมาใช้ในภาคโลจิสติกส์

'ไปรษณีย์ไทย' ผนึก 'บีไอจี' และ 'EGCO Group' พัฒนาการใช้พลังงานไฮโดรเจนในภาคโลจิสติกส์

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมศึกษาการใช้พลังงานไฮโดรเจนในการพัฒนาและให้บริการด้านโลจิสติกส์ของไปรษณีย์ไทย โดยมีบีไอจี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมจากไฮโดรเจน และ EGCO Group ผู้ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องมากว่า 31 ปี โดยมีความมั่นใจว่า การศึกษาความเป็นไปได้ครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญของการนำพลังงานไฮโดรเจนมาใช้ในภาคโลจิสติกส์ของไทย และขับเคลื่อนไปรษณีย์ไทย สู่เป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ตามนโยบายของภาครัฐ

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บีไอจี กล่าวว่า บีไอจี เดินหน้านำนวัตกรรมจากไฮโดรเจน ที่บีไอจีและแอร์โปรดักส์ บริษัทแม่ของบีไอจีจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีความชำนาญและเป็นผู้ลงทุนโครงการกรีนไฮโดรเจนรายใหญ่ของโลก มุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนในระดับสากล อีกทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบีไอจีผ่าน Generating A Cleaner Future บีไอจีตระหนักถึงการใช้ พลังงานสะอาด เพื่อร่วมผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ในประเทศไทย ด้วยการชูนวัตกรรมจากไฮโดรเจนซึ่งเป็นหนึ่งใน Climate Technology มาใช้ในภาคยานยนต์ เพื่อเป็นแรงสำคัญในการ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการขนส่ง โดยที่บีไอจีมีการลงทุนเกี่ยวกับนวัตกรรมไฮโดรเจนอย่างต่อเนื่อง

'ไปรษณีย์ไทย' ผนึก 'บีไอจี' และ 'EGCO Group' พัฒนาการใช้พลังงานไฮโดรเจนในภาคโลจิสติกส์

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO Group กล่าวว่า EGCO Group ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ด้วยทิศทาง "Cleaner, Smarter, and Stronger to Drive Sustainable Growth" เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050 โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจน ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่สำคัญและมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่ พลังงานสีเขียว (Green Energy) โดยการร่วมมือกับพันธมิตรศึกษาเทคโนโลยีและแสวงหาโอกาสลงทุนในห่วงโซ่อุปทานของไฮโดรเจน ตั้งแต่การผลิต การขนส่ง และการประยุกต์ใช้งาน ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานกว่า 31 ปี EGCO Group พร้อมร่วมมือกับ ไปรษณีย์ไทย และ บีไอจี  สนับสนุนข้อมูลในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากก๊าซไฮโดรเจนสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันในอนาคต