"จระเข้" ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 เผยทิศทางธุรกิจ ชู 5 กลยุทธ์ สร้างความยั่งยืนทุกมิติ

"จระเข้" ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 เผยทิศทางธุรกิจ ชู 5 กลยุทธ์ สร้างความยั่งยืนทุกมิติ

"จระเข้" แบรนด์วัสดุก่อสร้างของไทย เผยทิศทางธุรกิจกับก้าวต่อไปสู่ทศวรรษที่ 4 มุ่งต่อยอดนวัตกรรมใหม่ตอบโจทย์สุขภาวะที่ดีในการอยู่อาศัย ลุยขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ คาดยอดขายปี 65 เติบโตกว่า 10%

เติบโตเคียงข้างคนไทยมากว่า 30 ปี สำหรับ "จระเข้" แบรนด์วัสดุก่อสร้างของไทย ที่มีสินค้าเคมีก่อสร้างครอบคลุมตั้งแต่การซ่อมบ้าน สร้างบ้าน ไปจนถึงการตกแต่งบ้าน โดดเด่นในฐานะผู้นำตลาดกาวซีเมนต์และกาวยาแนวปูกระเบื้อง ถึงวันนี้พร้อมเดินหน้าสู่ทศวรรษที่ 4 โดยมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าเคมีก่อสร้างเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า และธุรกิจยุคใหม่ เลือกใช้วัตถุดิบและกระบวนการรักษ์โลกตลอดทั้ง Value Chain พร้อมลุยขยายตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ตั้งเป้ายอดขายปี 2565 คาดเติบโตกว่า 10% 

นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าก่อสร้าง เพื่อคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของการให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม

"จระเข้" ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 เผยทิศทางธุรกิจ ชู 5 กลยุทธ์ สร้างความยั่งยืนทุกมิติ

สำหรับก้าวต่อไปของ จระเข้ และทิศทางการดำเนินธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า ยังคงเดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดกาวซีเมนต์และกาวยาแนวปูกระเบื้อง และไม่หยุดยั้งในการพัฒนานวัตกรรมเคมีก่อสร้าง ที่ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมซ่อมแซม และตกแต่งแบบครบวงจร เพื่อบ้าน อาคารให้มากยิ่งขึ้นจาก "ใช้จระเข้ร่วมกัน ปกป้องทั้งบ้าน" ขยายไปจนถึงงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) งานตกแต่งด้วย SEE JORAKAY สีธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากสีทั่วไป  ช่วยดูดซับ CO2 ได้เท่ากับต้นไม้ใหญ่ ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพและการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เสริมด้วยผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบและปกป้องพื้นผิว (Coating) และ JORAKAY GREEN PRODUCTS ตอบโจทย์ อาคารสีเขียว 

ทั้งนี้ แผนการลงทุนใน 3 - 5 ปี จะมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านของการขยายสินค้ากลุ่มเคมีก่อสร้างให้ครอบคลุมมากขึ้นใช้ Enterprise Resource Planning หรือ ERP พัฒนาระบบการจัดการตั้งแต่การผลิต จัดส่ง และเชื่อมต่อการชำระเงิน รองรับการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย สอดคล้องกับธุรกิจยุคใหม่ ผนวกกับ Customer Data และ Digital Transformation เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้น รวดเร็วขึ้น ในรูปแบบของ B2B2C เสริมด้วย Non Products เช่น บริการติดตั้ง โดยช่างฝีมือที่ได้รับการรับรองจากศูนย์ฝึกอบรม จระเข้ อะคาเดมี่ (JORAKAY ACADEMY TRAINING CENTER) เป็นการต่อยอดบริการให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยอย่างครบวงจร  

"จระเข้" ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 เผยทิศทางธุรกิจ ชู 5 กลยุทธ์ สร้างความยั่งยืนทุกมิติ

ด้านการขยายตลาดในต่างประเทศ จะมุ่งไปในกลุ่มประเทศ CLMV โดยเฉพาะเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดที่มีโอกาสการเติบโตสูง มีขนาดตลาดใหญ่ บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้านวัตกรรมเพื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งแบบครบวงจร งานโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการก่อสร้างระบบคมนาคมเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการต่อยอดนวัตกรรมใหม่มุ่งตอบโจทย์สุขภาวะที่ดีในการอยู่อาศัย เช่น ลดความเสี่ยงเชื้อโรค ลดสารประกอบอินทรีย์วัตถุระเหยง่าย (VOCs) เป็นต้น

ด้านของการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนด 5 กลยุทธ์สำคัญ ด้านความยั่งยืนครอบคลุมทุกห่วงโซ่ ได้แก่ 1. ลดการปล่อย CO2 ในกระบวนการต่างๆ 2. ลดปริมาณขยะและของเสียเน้นใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. ลดองค์ประกอบหรือกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารพิษ 4. เพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ด้านการศึกษา สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

"จระเข้" ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 เผยทิศทางธุรกิจ ชู 5 กลยุทธ์ สร้างความยั่งยืนทุกมิติ

ปัจจุบัน สินค้าที่มียอดขายสูงสุดกว่า 80% ของยอดขายทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มกาวซีเมนต์ เขียว แดง เงิน ทอง โดยเฉพาะกาวเขียวที่มียอดขายอันดับ 1 ในตลาดต่อเนื่อง กลุ่มกาวยาแนวพรีเมียม พลัส ป้องกันราดำ ที่มียอดขายอันดับ 1 ในตลาด ซึ่ง "จระเข้" เป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมนี้รายแรกในตลาดกาวยาแนว และกลุ่มผลิตภัณฑ์กันซึม รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมซีเมนต์กันซึมส่วนผสมเดียวรายแรกที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มช่างและเจ้าของบ้านมาเป็นเวลานาน และปัจจุบันช่องทางในการจัดจำหน่าย แบ่งเป็นออฟไลน์ 95% ส่วนออนไลน์อยู่ที่ 5% และมีจำนวนผู้แทนจำหน่ายรวมกว่า 3,000 รายทั่วประเทศซึ่งจะขยายเพิ่มขึ้น    

"ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ 30 ปีที่ผ่านมา จุดเริ่มต้นของจระเข้เราอยู่ในวงการวัสดุก่อสร้าง ด้วยความตั้งใจที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้แบรนด์จระเข้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า เราทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นจากกลุ่มนวัตกรรมการปูกระเบื้องที่เราเป็นผู้นำมาอย่างยาวนานทั้งภายใต้แบรนด์จระเข้และแบรนด์น้องอย่างชาละวัน ซึ่งความแข็งแรงของแบรนด์หลักมีพลังต่อยอดไปถึงแบรนด์ SEE JORAKAY และอื่นๆ ต่อไปได้ในอนาคต ภายใต้นโยบายและวิสัยทัศน์เดียวกันในการคิดค้นและนำเสนอนวัตกรรมสินค้าก่อสร้างและบริการมาตรฐานสากล เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และร่วมสร้างความสุขที่ยั่งยืนของสังคม" นายศุภพงษ์ กล่าว 

"จระเข้" ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 เผยทิศทางธุรกิจ ชู 5 กลยุทธ์ สร้างความยั่งยืนทุกมิติ

นอกจากนั้น ยังจับมือพันธมิตร เช่น การสนับสนุนกีฬาแบดมินตันสานฝันเยาวชน JORAKAY JUNIOR BADMINTON ที่ทางบริษัทฯ ให้การสนับสนุนมายาวนาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเปิดโอกาสให้เยาวชนก้าวสู่เวทีการแข่งขันมืออาชีพต่อไป 

สำหรับก้าวต่อจากนี้ เชื่อว่า "จระเข้" จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่องานก่อสร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับความตั้งใจ และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ตลอดกว่า 30 ปีที่ไม่เคยหยุดพัฒนา เพื่อให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการทำธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติ

ติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของจระเข้ได้ที่ jorakay และ เฟซบุ๊ก jorakay หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-720-1112