Bitkub Blockchain Technology ประกาศ Roadmap ปี 2565

Bitkub Blockchain Technology ประกาศ Roadmap ปี 2565

Bitkub Blockchain Technology ประกาศ Roadmap ปี 2565 เตรียมนำ Bitkub Chain สู่การใช้งานจริงในระดับโลก

30 ธันวาคม 2564 บริษัท Bitkub Blockchain Technology ผู้สร้างและดำเนินการ Bitkub Chain เครือข่าย Blockchain ที่ได้รับความนิยมของไทย และผู้ให้บริการ Blockchain Total Solution ชั้นนำ ประกาศแผน Roadmap ประจำปี 2565 เน้นเสริมความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้กับเครือข่าย พร้อมเร่งพัฒนาต่อยอดโปรเจกต์ทุกรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับผู้ใช้งานจากทั่วโลก

ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เปิดใช้งาน Bitkub Chain เกิด block แรกขึ้นบนเครือข่ายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ปริมาณการใช้งานของเครือข่ายเติบโตขึ้นจากช่วงเดือนแรกถึงกว่า 5,000% โดยในปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานสูงกว่า 35 ล้านธุรกรรม (Transaction) ในมุมของการพัฒนาเชิงเทคนิคมีจำนวนการพัฒนาระบบสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) บนเครือข่ายแล้วกว่า 60,000 สัญญา และมีจำนวนที่อยู่กระเป๋า (Wallet Address) ที่มีผู้ใช้งานเข้ามาเปิดใช้แล้วกว่า 1,900,000 บัญชี

จากความสำเร็จในปีแรกที่เราเน้นการเติบโตอย่างมั่นคง ตลอดจนส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสใช้และทำความเข้าใจเทคโนโลยีบล็อกเชน ผ่านโปรเจกต์และกิจกรรมที่เข้าถึงได้ง่าย โดยในปี 2565 เราจึงตั้งเป้าหมายใหม่ในการนำบล็อกเชน ไปให้ทุกคนได้ใช้งานอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น ผ่านโปรเจกต์ ตลอดจนกิจกรรมใหม่ๆ ที่ใช้งานง่าย เชื่อมโยงถึงกัน ปลอดภัย รวดเร็ว และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้จริง ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับทุกๆองค์ประกอบ สำหรับการก้าวสู่บล็อกเชนในระดับโลกต่อไป” ภาสกร ปานนอก, CEO Bitkub Blockchain Technology กล่าว

ในปี 2565 Bitkub Chain จะถูกพัฒนาให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับปริมาณ transaction ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในหลายส่วน เช่น

 • การเปลี่ยนระบบฉันทามติ (Consensus System) จาก Proof of Authority (POA) ไปเป็น Proof of Steak Authority (POSA) โดยได้เริ่มดำเนินการเตรียมความพร้อมไปส่วนหนึ่งแล้ว บน Bitkub Chain Testnet และจะมีการปรับบน Bitkub Chain Mainnet ภายในปี ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
 • การสร้าง Bitkub Chain Layer-2 เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นสูงได้อีกหลายเท่าตัว และย้ายเอาการใช้งานบางส่วนแยกไปอยู่บน layer-2 เพื่อที่จะเป็นการแบ่งเบาภาระการทำงานบนระบบบล็อกเชนหลัก
 • การเปิดตัว Bitkub Chain SDK และ APIs ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักพัฒนาในการสร้างโปรเจกต์บน Bitkub Chain ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดโปรเจกต์ใหม่เพิ่มขึ้นมาบนเครือข่ายได้อย่างก้าวกระโดด
 • การนำเหรียญ KUB ซึ่งเป็น Native Coin บนเครือข่าย เข้าสู่ตลาดโลก เพื่อขยาย ecosystem และเปิดรับผู้ใช้งานรวมถึงนักพัฒนาในระดับนานาชาติ

Bitkub Blockchain Technology ประกาศ Roadmap ปี 2565

ในส่วนของ Bitkub NEXT กระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตขึ้นพร้อมกับการพัฒนา Bitkub Chain ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้งานรวมทั้งสิ้นกว่า 500,000 ราย และมีมูลค่าสินทรัพย์ที่เก็บไว้บนเฉพาะในส่วนของกิจกรรม Lock KUB & Get Bonus สูงกว่า 9,500 ล้านบาท โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในปี 2565 ดังนี้

 • การเปิดตัว Bitkub NEXT รูปแบบ Mobile Application ที่มีฟังก์ชัน biomatric access ที่ช่วยให้การเข้าใช้งานกระเป๋ามีความปลอดภัยสูงขึ้นอีกขั้น
 • การเริ่มดำเนินการ Bitkub NEXT KYC ที่จะเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าใช้งาน Bitkub NEXT ได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัย และขยายขอบเขตการใช้งานให้รองรับกับบริการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
 • Bitkub NEXT Royalty Platform ก้าวแรกของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้ในการพัฒนาระบบการตลาดเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการสร้าง ecosystem ของ digital lifestyle ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ต่อไปในอนาคต
 • Lock KUB & Get BONUS ปีที่ 2 กับรายละเอียดของแพ็กเกจและกิจกรรมที่น่าสนใจมากยิ่งขี้น

Bitkub Blockchain Technology ประกาศ Roadmap ปี 2565

และในส่วนของ Bitkub NFT แพลตฟอร์ม NFT Primary Market แห่งแรกของ Bitkub Chain ที่เปิดตัวและเริ่มใช้งานไปประมาณ 1 เดือน เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ผู้ใช้งานให้ความสนใจสูงมาก โดยในปี 2565 จะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ใหญ่ และมีฟังก์ชันที่เสริมประสบการณ์ผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

 • การเปิดฟังก์ชัน NFT Easy Pay ให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของชิ้นงาน NFT ด้วยวิธีการต่างๆให้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น
 • การเปิดตัวระบบ NFT Power ที่จะทำให้ NFT ทุกชิ้นมีค่าพลัง สำหรับใช้ในการร่วมกิจกรรมผ่านฟังก์ชันต่างๆ เช่น การสะสมคะแนนเพื่อจัดอันดับบน Leaderboard เป็นต้น
 • การใช้ NFT เพื่อสิทธิ์ต่างๆ เช่น การถือครอง NFT ชิ้นที่กำหนดเพื่อสิทธิ์ในการร่วมโหวตออกเสียง
 • การพัฒนา NFT รูปแบบต่างๆที่ทำให้สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อเข้าสู่โลก metaverse ในอนาคต 

Bitkub Blockchain Technology ประกาศ Roadmap ปี 2565

ขณะที่โปรเจกต์อื่นๆ เรายังคงร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนาและผลักดันโปรเจกต์ใหม่ๆ ขึ้นบน Bitkub Chain อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ GameFi และ DeFi โดยในปีหน้าจะมีโปรเจกต์ทยอยเปิดตัวตลอดทั้งปี

ปี 2565 จะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นอีกครั้งสำหรับเรา กับการพัฒนาสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อคเชนที่เติบโตสู่ระดับโลก ด้วยโปรเจกต์ต่างๆ และ ecosystem ที่เราตั้งใจพัฒนาขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนได้อย่างทั่วถึง สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันพัฒนา และสร้างสรรค์ Bitkub Chain มาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปีหน้าเราจะยังจับมือร่วมกันพัฒนา Bitkub Chain ให้เป็นเครือข่ายบล็อกเชน ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และก้าวไปสู่ระดับโลกต่อไป” ภาสกร ปานนอก, CEO Bitkub Blockchain Technology กล่าวปิดท้าย

ติดตามข่าวสารและข้อมูลการพัฒนาโครงการต่างๆ ของ Bitkub Chain ได้ที่ 
Website : bitkubchain 
Facebook : bitkubchainofficial 
Twitter : bitkubchain Discord : Bitkub Chain และ Telegram : Bitkub Chain