เงินบาทผันผวนต่อเนื่อง ...อย่าลืมบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลก

เงินบาทผันผวนต่อเนื่อง ...อย่าลืมบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดความไม่แน่นอนในด้านเศรษฐกิจ