เมื่อคน ‘อัฟกานิสถาน’ต้องการ ปุ่มคลิกเดียวลบ‘รอยเท้าดิจิทัล’

เมื่อคน ‘อัฟกานิสถาน’ต้องการ ปุ่มคลิกเดียวลบ‘รอยเท้าดิจิทัล’

โซเชียลมีเดียที่คนอัฟกานิสถานนิยมมากที่สุด คือ Facebook