บูรณาการองค์ความรู้เพื่อ พัฒนาแอพ 'Home isolation'

บูรณาการองค์ความรู้เพื่อ พัฒนาแอพ 'Home isolation'

ระบบ Home Isolation เป็นมิติใหม่ของการแพทย์ทางไกลในบ้านเรา