เมื่อ‘ข้อมูลเท็จ’แพร่กระจาย ใน‘สังคมออนไลน์’

เมื่อ‘ข้อมูลเท็จ’แพร่กระจาย ใน‘สังคมออนไลน์’

ข้อมูลเท็จมีแนวโน้มที่จะกระจายไปได้รวดเร็วกว่าข้อมูลจริงราว 6-7 เท่า