‘การเรียนออนไลน์’ รอบใหม่ ‘เด็ก’ และ ‘ครู’ พร้อมยิ่งขึ้น

‘การเรียนออนไลน์’ รอบใหม่ ‘เด็ก’ และ ‘ครู’ พร้อมยิ่งขึ้น

ครูไทยมีทักษะในการสอนแบบออนไลน์ได้ดีขึ้นมาก