การสร้างวัฒนธรรม ‘ด้านข้อมูล’ ในองค์กร 5 ข้อ

การสร้างวัฒนธรรม ‘ด้านข้อมูล’ ในองค์กร 5 ข้อ

องค์กรจำเป็นต้องไว้ใจพนักงานและให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ