เมื่อ Starbucks ไม่ใช่ร้านขายกาแฟ แต่คือบริษัทด้านเทคโนโลยี

เมื่อ Starbucks ไม่ใช่ร้านขายกาแฟ แต่คือบริษัทด้านเทคโนโลยี

Starbucks ใช้โมบายแอพเป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า