10 ทักษะแห่งอนาคต ด้านเทคโนโลยีไอที

10 ทักษะแห่งอนาคต ด้านเทคโนโลยีไอที

ตำแหน่งงานด้าน IT Automation และ AI & Machine Learning มีค่าเฉลี่ยเงินเดือนสูงกว่าทักษะงานด้านอื่น