เปิดโผ ขีดแข่งขันประเทศต่างๆ ทั่วโลกปี 2020 ของ WEF

เปิดโผ ขีดแข่งขันประเทศต่างๆ ทั่วโลกปี 2020 ของ WEF

ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันอยู่อันดับที่ 40 จาก 141 ประเทศ ซึ่งเราอยู่ในลำดับเฉลี่ยประมาณนี้ต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว