'ปี 2563' สู่ 'ปี 2564' ปีเปลี่ยนแปลง สู่ 'สังคมดิจิทัล'

'ปี 2563' สู่ 'ปี 2564' ปีเปลี่ยนแปลง สู่ 'สังคมดิจิทัล'

ปี 2563 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป เป็นปีที่ผู้คนปรับตัวเข้าสู่ชีวิตการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากที่สุด