แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล ปี 2021

แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล ปี 2021

Gartner ได้ประกาศ Strategic Technology Trends 2021 ออกมาเมื่อเร็วๆ นี้ เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายด้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19