ยุค 'ทุนนิยมสอดแนม' นำไปสู่ความแตกแยกในสังคม

ยุค 'ทุนนิยมสอดแนม' นำไปสู่ความแตกแยกในสังคม

อินเทอร์เน็ตที่เคยคิดว่าเป็นแหล่งข้อมูล กลายเป็นแหล่งสะสมสิ่งไม่ดีให้ผู้คนเข้าถึงง่ายขึ้น