‘ดิจิทัล ดิสรัปชั่น’ ชี้ชะตา ธุรกิจ ‘รอด-ไม่รอด’

‘ดิจิทัล ดิสรัปชั่น’ ชี้ชะตา ธุรกิจ ‘รอด-ไม่รอด’

เรากำลังเข้าสู่สังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบจากการเกิดวิกฤตินี้ ทุกธุรกิจจำเป็นต้องเปลี่ยน