'ทักษะที่จำเป็น' ต่อการทำงานในโลกหลังยุคโควิด

'ทักษะที่จำเป็น' ต่อการทำงานในโลกหลังยุคโควิด

การทำงานในยุคใหม่ต้องการคนทำงานที่มีทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา