‘เน็ตฟลิกซ์’ ที่เป็นมากกว่า แพลตฟอร์มด้านภาพยนตร์

‘เน็ตฟลิกซ์’ ที่เป็นมากกว่า แพลตฟอร์มด้านภาพยนตร์

เน็ตฟลิกซ์ ที่ผมไม่ได้มองว่าเป็นแค่แพลตฟอร์มด้านภาพยนตร์ แต่เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีข้อมูลจำนวนมากที่สุดในโลก