ตลาด ‘ชุมชนออนไลน์’ ช่วยผู้คนในสังคมอยู่รอด

ตลาด ‘ชุมชนออนไลน์’ ช่วยผู้คนในสังคมอยู่รอด

ควรเริ่มศึกษาแนวทางที่เกิดขึ้นใหม่ช่วงนี้ คือ เรื่องของตลาดชุมชนออนไลน์ (Community E-commerce) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในอนาคต