การประชุมออนไลน์ กำลังกลายเป็น ‘New Normal’

การประชุมออนไลน์ กำลังกลายเป็น ‘New Normal’

วิกฤติโควิด-19 ทำให้ทุกคนมีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น