เมื่อข้อมูลในระบบไม่ถูก ระบบคัดกรองก็ทำงานได้ไม่ดี

เมื่อข้อมูลในระบบไม่ถูก ระบบคัดกรองก็ทำงานได้ไม่ดี

ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้วิเศษอะไรมากมาย ถ้าไม่มีข้อมูล มันทำงานตามข้อมูลที่มีอยู่