เชื่อมั่นประเทศไทย วิกฤตินี้ประเทศต้องชนะ

เชื่อมั่นประเทศไทย วิกฤตินี้ประเทศต้องชนะ

ด้วยบุคลากรไทยและคนไทยจำนวนมากที่มีความสามารถ สุดท้ายเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน