คนไทยใช้เวลากับอินเทอร์เน็ต สูง ‘อันดับห้า’ ของโลก

คนไทยใช้เวลากับอินเทอร์เน็ต สูง ‘อันดับห้า’ ของโลก

การเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือไทย มีการใช้ต่อวันสูงเป็นอันดับสองของโลก