'บ้านอัจฉริยะ' และ 'เมืองอัจฉริยะ' สู่สังคมที่ดีขึ้น

'บ้านอัจฉริยะ' และ 'เมืองอัจฉริยะ' สู่สังคมที่ดีขึ้น

บ้านอัจฉริยะ มีมากกว่าการมีอุปกรณ์อัจฉริยะจำนวนมากมาเชื่อมต่อ แต่น่าจะหมายถึงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างไร