เลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ใช้เทคโนโลยีลดการเดินทาง

เลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ใช้เทคโนโลยีลดการเดินทาง

เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถทำให้ลดการเดินทางได้จริง ตั้งแต่การทำงานที่บ้าน เรียนออนไลน์ การทำธุรกรรมต่างๆ