จาก VUCA WORLD มาเป็น TUBA Marketing

จาก VUCA WORLD มาเป็น TUBA Marketing

ปัจจุบันโลกกําลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่า ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การดำเนินธุรกิจ และรูปแบบการทำงานที่มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น

ทำให้สภาพแวดล้อมที่เราต้องเผชิญในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีแนวโน้มผันผวนสูงขึ้น (Volatile) ไม่แน่นอน (Uncertain) ซับซ้อน (Complex) และเป็นไปในทิศทางที่คลุมเครือคาดเดาได้ยาก (Ambiguous) ซึ่งโลกแบบนี้เรียกสั้นๆ ว่า “โลก VUCA” 

โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในยุคนี้ เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากภายนอกที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

++ ความท้าทาย 3 ประการเกี่ยวกับ VUCA World

1. ไม่มีใครชอบ VUCA World คนส่วนใหญ่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นการทำให้รู้สึกว่าพื้นที่ที่เคยอยู่จะไม่ปลอดภัยและสะดวกสบาย (Comfort Zone) ถูกสั่นคลอนไป ความมั่นคง มั่นใจหายไป เกิดความกลัว (Fear) เข้ามาทดแทน เพราะการเปลี่ยนแปลงจากฝั่งสะดวกสบาย (Comfort) หรือ SCSC กลายเป็นฝั่งไม่สบาย (discomfort) หรือ VUCA แน่นอนว่าไม่มีคนชอบแน่นอน

2. คนที่ความสามารถและประสิทธิภาพต่ำจะอยู่ยากใน VUCA เพราะสภาวะแวดล้อมปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง ทำให้ทุกคนต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้แต่องค์กรเองก็ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

องค์กรที่คนมีความสามารถและประสิทธิภาพต่ำอยู่มาก จะค่อยๆ ล้มหายตายจากวงการธุรกิจ หมดยุคยักษ์ใหญ่เป็นเสือกินนอนแล้ว เพราะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้องค์กรเล็กๆ ได้เปรียบ

ส่วนองค์กรใหญ่ๆ ไม่สามารถแข่งขันได้ จนมีคำกล่าวหนึ่งว่า “รีบเปลี่ยนแปลงเสียก่อน มิฉะนั้นคุณก็อาจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง” ถ้าไม่เปลี่ยนแปลง ไม่พัฒนาตัวเอง พนักงานและองค์กร จะไม่สามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนี่เป็นโจทย์ใหญ่ของผู้นำในองค์กรด้วย

3. ความไม่มั่นคงแบบ VUCA World ทำให้ ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ลดลง เมื่อพนักงานรู้สึกว่า สถานการณ์ในองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ชัดเจน สลับซับซ้อนจะทำให้เกิดความไม่มั่นใจ รู้สึกปลอดภัยในจิตใจของพนักงาน ทำให้ระดับความผูกพันของพนักงานเริ่มลดลง และหาที่ใหม่ที่ทำให้รู้สึกมั่นคงและปลอดภัยมาทดแทน

ดังนั้นถ้าจะทำให้พนักงานมั่นใจ การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความสามารถของพนักงาน จะลดความกลัวความไม่มั่นคงออกไป เมื่อคนเก่ง องค์กรแกร่ง องค์กรจะก้าวข้ามสถานการณ์ VUCA world ไปได้

++ คำว่า VUCA มาจากไหน หมายถึงอะไร ?

คำว่า VUCA  ถูกใช้ครั้งแรกใน U.S. Army War College ซึ่งนักศึกษาทหารได้ใช้คำย่อนี้เพื่ออธิบายสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความผันผวน ยากจะคาดเดา มีความซับซ้อนสูง และคลุมเครือเกินกว่าจะอธิบายได้ ซึ่งก็คำอธิบายสถานการณ์หลังจากเหตุการณ์สงครามเย็น ในปี 1991 ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงต่อเนื่องในช่วงที่มีสงครามอัฟกานิสถานและอิรักนั่นเอง ซึ่งในเวลาต่อมา คำว่า VUCA ก็เริ่มแพร่หลายในวงการอื่นๆ ด้วย เพื่อนำมาอธิบายสถานการณ์ที่ยากจะอธิบาย คาดเดาไม่ได้ และไม่แน่นอน 

โดยความหมายของ VUCA มาจากคำ 4 คำ คือ

V- Volatility ความผันผวน ยากจะคาดเดา เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันไม่ทันตั้งตัว

U-Uncertainty มีความไม่แน่นอนสูง ไม่ชัดเจน ยากจะอธิบาย

C-Complexity มีความซับซ้อนสูง มีปัจจัยมากมายที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ

A-Ambiguity มีความคลุมเครือ เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ยากจะคาดเดาผลลัพธ์ได้

++ จาก VUCA WORLD มาเป็น TUBA Marketing

TUBA เป็นศัพท์ใหม่จากงาน Thailand Marketing Day 2022 ที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย(MAT) จัดขึ้น เป็นเวทีที่กูรูการตลาดทั่วฟ้าเมืองไทยมาตกผลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา และมองเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ

การตลาด TUBA จึงเป็นบทเรียนการตลาดที่ต้องฝ่าฟันวิกฤติในช่วงโควิด-19 ทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งและมีพลังที่จะไปต่อ เพราะในวันที่ธุรกิจได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบตลอดช่วง 2 ปีของการแพร่ระบาดโควิด ธุรกิจที่ยังอยู่รอดก็ต้องหาวิธีไปต่อให้ได้ ในปี 2022 จึงได้เสนอแนวทางการตลาดเพื่อฝ่าพ้นวิกฤติ VUCA WORLD นั่นคือ TUBA ที่มาจากคำ 4 คำ คือ

Tight การมีข้อจำกัดในการทำการตลาด งบประมาณน้อยลง งบการตลาดถูกตัดก่อนเสมอเวลาเจอวิกฤติและต้องลดค่าใช้จ่าย แต่ต้องทำให้ยอดขายให้ได้เท่าเดิม

Unknown ในสถานการณ์ที่ยากจะคาดเดา ทำให้เกิดปัจจัยที่เรายังไม่รู้ในการทำตลาดและมีลูกค้าที่ไม่รู้จักมาก ขึ้น จึงต้องเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ อยู่ตลอด เพื่อทำการตลาดให้โดนใจผู้บริโภค หากผ่านมาได้ก็ถือเป็นอีกบทเรียนสำคัญ

Bold เป็นยุคที่การแข่งขันรุนแรง ทุกคนมุ่งสร้าง Value ให้ลูกค้า ในวันที่แข่งขันกันเข้มข้น แต่เรายังหาทางไปต่อได้ ถือเป็นการเรียนรู้บทเรียนใหม่ ๆ เพื่อทำให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป

Ambiguous ในสถานการณ์คลุมเครือและไม่ชัดเจน ทำให้การตลาดที่เป็นท่าไม้ตายในอดีตและเคยใช้ได้ผลดี ไม่สามารถนำมาใช้ได้ในปัจจุบัน จึงต้องเรียนรู้การตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

TUBA เป็นคำศัพท์ใหม่ทางตลาดที่ต่อไปเราอาจจะได้ยินกันบ่อยขึ้น และนี่อาจจะเป็น New Next Normal ที่จะส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ในอนาคตเรายากที่จะคาดเดาอะไรล่วงหน้าได้

การเข้ามาของ Generation ใหม่ๆ ที่ได้นำเอาความคิดใหม่ๆ และวัฒนธรรมการทำงานรูปแบบใหม่ๆ เข้ามารวมไปถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีและเทรนด์ใหม่ ก็ไม่ยากที่จะ Disruption ธุรกิจ จึงเป็นเรื่องที่คนทำงานทุกภาคสาวนไม่เฉพาะนักการตลาด ต้องตระหนักและเตรียมรับมือกับ TUBA

บอกก่อนแล้วนะ แล้วจะมาโวยวายภายหลังไม่ได้ !!!!