รู้จักไหม บริษัท PropTech ที่ดีที่สุดในโลก | โสภณ พรโชคชัย

รู้จักไหม บริษัท PropTech ที่ดีที่สุดในโลก | โสภณ พรโชคชัย

อนาคตของอสังหาริมทรัพย์ไปทาง PropTech แน่นอน มาศึกษาบริษัท PropTech ที่ดีที่สุดในโลก เขาทำธุรกิจอะไรกัน แล้วไทยเราจะไปทางไหน

PropTech หรือ Property Technology หมายถึง นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็น Digital Solution ในส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มที่นำมาใช้อำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านอสังหาริมทรัพย์

ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบ แนวสูง อาคารชุด หรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ เช่น สำนักงาน ศูนย์การค้า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม การพักผ่อน เช่น รีสอร์ต โรงแรม โดยช่วยตั้งแต่การออกแบบ วางแผน การก่อสร้าง การบริการหลังการขาย การซื้อขายเช่า รวมถึงการบริหารจัดการอาคารและทรัพย์สินทั้งหลาย

 

การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น ใช้ง่ายขึ้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและให้ประสิทธิผลที่ดีต่อผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โดยเฉพาะที่กำลังนิยมในขณะนี้ก็คือ การใช้แพลตฟอร์มเพื่อการตลาดและการขายหรือให้เช่าทรัพย์สิน ก่อให้เกิดสภาวะ Smart Home, Smart Building (Intelligent Building) และ Smart City ยิ่งในภาวะของการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การใช้ PropTech ย่อมจำเป็นสำหรับการบริการทางด้านนี้

รู้จักไหม บริษัท PropTech ที่ดีที่สุดในโลก | โสภณ พรโชคชัย

(ภาพจาก: PhotoMIX Company: https://www.pexels.com/th-th/photo/518244/)

สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ หลายท่านคงเห็นการสร้างมุมมอง 360 องศาสำหรับทรัพย์สิน การเข้าเยี่ยมชมบ้านแบบที่ไม่ต้องไปถึงที่ตั้งเลย เป็นแบบภาพเสมือนจริง ช่วยจับคู่ผู้ซื้อ ผู้ขาย ช่วยอำนวยความสะดวกแก่นายหน้า ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นักบริหารทรัพย์สิน

ยิ่งกว่านั้น PropTech ยังสามารถศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจากการเลือกซื้อ เลือกชมสินค้าอสังหาริมทรัพย์ และยังสามารถใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินในการจอง ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้อีกด้วย  แต่หลายคนก็มองว่าต่อไป PropTech อาจทำให้เกิดการซื้อขายแบบ End-to-End Transaction โดยไม่ผ่านนายหน้าก็ได้

  • ในประเทศไทยมีบริษัท PropTech บ้างหรือยัง

ตัวอย่างที่ชัดเจนก็เช่น บจก.ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งถูกซื้อไปโดย บจก. PropertyGuru ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์ และบริษัทนี้ซึ่งแต่แรกเป็นบริษัทสื่อโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ยังได้ซื้อกิจการ ของ thinkofliving.com และ Prakard.com ในประเทศไทย และ iProperty.com.my และ Brickz.my ในมาเลเซียไปอีกด้วย

ในแง่หนึ่งก็เป็นการกำจัดคู่แข่ง แต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นการสยายปีกให้กว้างขวางขึ้น และต่อไปยังจะผนวกกับบริษัทนายหน้าบางแห่งอีกต่างหากเพื่อให้บริการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

จุดสำคัญของบริษัทเหล่านี้ก็คือ ต้องมีซอฟแวร์ที่ก้าวหน้าล้ำยุค สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ ผู้ขาย สถาบันการเงิน หรือผู้บริโภคโดยรวมไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน นักพัฒนาที่ดิน นายหน้า ผู้เช่า ผู้ให้เช่า ฯลฯ ได้อย่างเต็มที่โดยพยายามหาช่องทางตลาดใหม่ๆ แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

รู้จักไหม บริษัท PropTech ที่ดีที่สุดในโลก | โสภณ พรโชคชัย

  • เรามาดูว่าในระดับโลก มีบริษัท PropTech ชั้นนำอะไรบ้าง ที่ประเทศไทยของเราควรศึกษาเป็นเยี่ยงอย่าง

Ascendix Technologies บริษัทนี้ก่อตั้งในพ.ศ. 2539 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครดัลลัส มลรัฐเทคซัส บริษัทนี้ให้บริการด้านระบบการดูแลลูกค้า (Customer Relation Management: CRM) และสร้างซอฟแวร์ด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

รวมทั้งการจัดหาพื้นที่สำนักงานให้กับผู้สนใจอีกต่างหาก บริษัทนายหน้าระดับโลกใหญ่ๆ ต่างใช้บริการซอฟแวร์ของบริษัทนี้

Zumper บริษัทนี้เพิ่งก่อตั้งในพ.ศ. 2555 เอง โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครซานฟรานซิสโก บริษัทนี้ให้บริการการค้นหาบ้านหรือห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการพักผ่อนอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทนี้เติบโตเพราะการซื้อขายบ้านในสมัยเดิมนั้นใช้นายหน้าเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันการซื้อขายลดน้อยลง มีการเช่ามากขึ้น และเทคโนโลยีได้พัฒนาไปถึงขั้นที่แทบไม่ต้องใช้นายหน้ามากนักโดยเฉพาะการเช่าบ้าน Zumper เน้นการเช่าบ้านระยะยาว ซึ่งแตกต่างจากกรณี Airbnb หรือ Booking.com  ที่เน้นการเช่าระยะสั้นสำหรับนักท่องเที่ยว

OpenDoor บริษัทนี้เพิ่งตั้งในปี 2557 นี้เอง มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครซานฟรานซิสโก โดยคนอเมริกันเชื้อสายจีน ชื่อ Eric Wu โดยบริษัทนี้ทำแพลตฟอร์มสำหรับการช่วยการซื้อขายบ้านเพื่อประโยชน์ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ซึ่งปกติต้องใช้นายหน้าและนักกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทนี้จะซื้อบ้านจากผู้ขายในราคาต่ำ เช่น ประมาณ 80% ของราคาตลาด แล้วนำมาขายต่อให้ผู้สนใจซื้อโดยผู้ขายไม่ต้องดำเนินการใดๆ เลย  ในแต่ละปีในสหรัฐอเมริกามีการซื้อขายบ้านถึง 5 ล้านหน่วยต่อปี บริษัทนี้จึงมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก

รู้จักไหม บริษัท PropTech ที่ดีที่สุดในโลก | โสภณ พรโชคชัย

Reonomy บริษัทนี้ก่อตั้งในปี 2556 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครนิวยอร์ก โดยกลายมาเป็นบริษัทซอฟแวร์ด้านอสังหาริมทรัพย์และการเงินโดยอาศัย Big Data และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

โดยให้บริการแก่นายหน้าและนักวิชาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยทำการวิเคราะห์ความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์ และมีระบบการเช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่กว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้บริษัทนายหน้าใหญ่ๆ ระดับโลกล้วนเป็นลูกค้ารายสำคัญ

Guesty ก่อตั้งในปี 2556 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ซึ่งช่วยให้บริษัทนายหน้าระดับโลกทั้งหลายสามารถจัดการทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัททำด้านการ Call Centre สำหรับลูกค้า การดำเนินการประสานงานได้อย่างคล่องตัว การบริหารจัดการลูกค้า ทั้งนี้เน้นการให้บริการการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน คือ รีสอร์ตและโรงแรมเป็นสำคัญ 

HoloBuilder เพิ่งก่อตั้งเมื่อปี 2558 นี้เอง และตั้งอยู่ที่นครซานฟราสซิสโก เน้นซอฟแวร์ที่ล้ำสมัยในการให้บริการจัดการก่อสร้างอาคารตามขั้นตอน

ผู้ใช้บริการสามารถติดตามผลได้ต่อเนื่องมีภาพ คลิปแบบ 360 องศา พร้อมระบบแจ้งเตือนงานตามขั้นตอน การประหยัดต้นทุนค่าก่อสร้าง การควบคุมระยะเวลาในการก่อสร้าง ถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้โปรแกรมนี้สามารถขายได้ทั่วไปในสหรัฐอเมริกา

Zillow ก่อตั้งในปี 2547 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครซีแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมเพื่อการซื้อบ้านมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา

โดยบริษัทนี้พยายามที่จะปรับปรุงและอำนวยความสะดวกในกระบวนการซื้อขายบ้าน รวมทั้งกระบวนการเช่าบ้านอีกด้วย ยิ่งกว่านั้นบริษัทนี้ยังให้ข้อมูลราคาบ้านที่ผ่านการประเมินโดย Zillow เพื่อความมั่นใจของผู้ซื้อบ้านอีกด้วย

ManageCasa บริษัทนี้เพิ่งก่อตั้งเมื่อปี 2559 นี้เอง มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครซานฟรานซิสโก โดยบริษัทนี้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านการจัดการอาคาร สามารถออกรายงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทันท่วงที ให้บริการผ่านระบบมือถืออีกด้วย  

จะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าบริษัทเหล่านี้มักตั้งอยู่ที่นครซานฟรานซิสโก และอาศัย Big Data ในการให้บริการข้อมูลและจัดทำรายงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แม้ในอนาคต เราจะมีบริษัท PropTech มากขึ้น แต่พึงสังวรว่าบริษัทเหล่านี้อาจไม่ยั่งยืน แม้ PropTech ที่เป็นสตาร์ทอัพจะนำหน้าด้านนวัตกรรม และมักเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่นัก มีความคล่องตัว รวดเร็ว และไม่ทำงานเชื่องช้าแบบระบบราชการ

แต่บริษัทเหล่านี้ก็มักตั้งเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ระยะสั้น มีผลการศึกษาจาก Harvard Business Review ว่าตั้งแต่ปี 2543 ปรากฏว่า 52% ของบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ล้มละลาย ถูกซื้อกิจการ หรือปิดกิจการเนื่องจากความชะงักงันของระบบดิจิทัลเอง

การที่เราจะลงทุนในบริษัท PropTech อาจเป็น “สินค้าแฟชั่น” ที่พึงระวัง

อ้างอิง
8 Top PropTech Companies in 2022: Overview. https://ascendixtech.com/proptech-companies-startups-overview (27 เมษายน 2565)
The Ugly Truth About Innovation in Large Real Estate Corporations! https://www.proptechlab.be/the-ugly-truth-about-innovation-in-large-real-estate-corporations (12 พฤษภาคม 2565)

 

คอลัมน์: อสังหาริมทรัพย์ต่างแดน
ดร.โสภณ พรโชคชัย 
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย 
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
www.area.co.th