ไทยจะฟื้นตัวหลังโควิดอย่างไร? (2) | วิกรม กรมดิษฐ์

ไทยจะฟื้นตัวหลังโควิดอย่างไร? (2) | วิกรม กรมดิษฐ์

มาตรการจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถ้าประเทศไทยสามารถทำได้แบบประเทศจีนก็จะสามารถจัดการรวดเร็ว

ถ้าเป็นเช่นนั้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของเราก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ และต้องพิจารณาหาธุรกิจใหม่ที่ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ยังสามารถเติบโตได้ดี ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจการรับส่งสินค้า ธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจประเภท e-Commerce ที่ทำให้คนไม่ต้องเจอหน้าและสัมผัสกันโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการรับและเผยแพร่เชี้อไวรัสนี้ 

ธุรกิจประเภทนี้ในมุมมองของผมเชื่อว่าเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้และเป็นการเติบโตแบบเป็นห่วงโซ่ คือธุรกิจ e-Commerce เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีก็จะต้องมีการลงทุน โดยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วย
 

การปรับตัวในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ อยากให้ทุกท่านลองพิจารณาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ซึ่งทุกคนอาจจะทราบดีและปฏิบัติกันอยู่ในส่วนของประชาชนทั่วไปคือเรื่องความประหยัด ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออก แล้วใช้เฉพาะสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน มองหาช่องทางการเพิ่มรายได้ เช่น นำสิ่งของที่ไม่ค่อยได้ใช้งานยังมีสภาพดีมาปัดฝุ่นนำออกขายผ่านช่องทางออนไลน์ หรืออื่นๆ

ในส่วนของกลุ่มนักธุรกิจที่จะต้องเริ่มการลงทุนต้องผ่านการศึกษามาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องของแนวโน้มการเติบโต ความต้องการของตลาด หากยังไม่ตอบโจทย์อาจจะต้องดูเรื่องของการชะลอการลงทุนออกไปก่อน และธุรกิจประเภทไหนที่ประสบกับภาวะขาดทุนซ้ำซาก ควรต้องมีการหยุดการลงทุนหรือจำหน่ายออก

ขณะนี้โลกของเรากำลังปรับเปลี่ยนจากในอดีตทั้งเรื่องของสินค้าและการทำงาน วันนี้ทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตและนักธุรกิจต่างๆ ต้องคิดหาสินค้าและบริการใหม่ออกมาต่อสู้กันในท้องตลาด 

สังเกตได้จากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐหลายแห่ง ที่ประสบความสำเร็จมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทเหล่านี้คิดค้นและผลิตสินค้าใหม่เข้าสู่ท้องตลาดอยู่ตลอดเวลา

ดูตัวอย่างบุคคลที่แข็งแกร่ง ประสบความสำเร็จและร่ำรวยถูกจัดให้อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก จะเห็นได้ว่าบริษัทของเขาเหล่านั้นคิดค้นและผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ “วอร์เรน บัฟเฟตต์” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก 

ในการลงทุนของเขาจะสังเกตได้ว่า มีการเลือกลงทุนในกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ ที่มีโอกาสเติบโตสูง ในส่วนของธุรกิจเก่าๆ ที่มีการลงทุนและถือหุ้นอยู่อย่างยาวนาน ซึ่งส่วนตัวผมเชื่อว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์ น่าจะยังคงถือหุ้นอยู่ คือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วโลก เช่น ใบมีดโกนยิลเลตต์ เครื่องดื่มโค้ก เป็นต้น

ไทยจะฟื้นตัวหลังโควิดอย่างไร? (2) | วิกรม กรมดิษฐ์

เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ที่เรายึดติดกับภาพของการเป็นผู้ผลิตพืชผลทางด้านการเกษตรมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และยังคงทำอยู่เช่นนั้นเหมือนกับบริษัทที่ผลิตใบมีดโกนยิลเลตต์ 

แต่วันนี้เราจำเป็นต้องปรับตัวไปสู่ระบบไฮเทคเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน แปรรูปสินค้ารูปแบบใหม่เพิ่มมูลค่าเหมือนประเทศจีนและเกาหลี ก็จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตไปได้ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง

ถ้าประเทศไทยเราสามารถพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ทันกระแสรูปแบบของการพัฒนาของโลกได้ ก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก แต่ในวันนี้เราเองยังคงอ่อนแอในเรื่องของการวิจัยและพัฒนา หรือการทำ R&D ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการลงทุนงบประมาณด้านการพัฒนา R&D ไม่ถึง 0.5 เปอร์เซ็นต์ของตัวเลขจีดีพี

ผมเคยมีโอกาสพูดคุยกับรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ของเกาหลี ทราบว่าประเทศเกาหลีลงทุนทางด้านการทำ R&D สูงถึง 4.6 เปอร์เซ็นต์ของตัวเลขจีดีพี เมื่อลองเทียบสัดส่วนดูถือว่าเป็นการลงทุนที่สูงมาก ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นลงทุนอยู่ที่ประมาณ 3.8 เปอร์เซ็นต์ และประเทศอิสราเอลลงทุนอยู่ที่ 4.1 เปอร์เซ็นต์ของตัวเลขจีดีพี 

ไทยจะฟื้นตัวหลังโควิดอย่างไร? (2) | วิกรม กรมดิษฐ์

จึงทำให้เราเห็นว่าสินค้าของเกาหลีไม่เคยหยุดนิ่ง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยเราคงต้องกลับมามองหาว่ามีสินค้าอะไร บริการอะไร ที่สามารถจะพัฒนาไปในรูปแบบนี้ได้บ้าง

ส่วนตัวผมมองว่าการเกิดขึ้นของโครงการ Smart City รวมถึงโครงการ silicon Valley Thailand หรือ Science Park หรือแม้กระทั่งการนำโครงการอื่นๆ ที่เป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ เข้ามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาประเทศไทย ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางออกของประเทศไทยที่จะทำให้เราสามารถก้าวสู่ผลสำเร็จในจุดนี้ได้อีกขั้นหนึ่ง 

หัวใจหลักของโครงการเหล่านี้คือ การนำผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้มารวมตัวกันสร้างและพัฒนาเมือง คนไทยที่มีความสามารถที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศก็จะได้มีโอกาสกลับมาร่วมพัฒนาเมืองของตนเองให้ประสบความสำเร็จ และขยายตรงนี้ให้เป็น International

 เชื่อว่าตรงนี้จะช่วยให้ประเทศไทยมีสินค้าใหม่ๆ เพื่อที่จะมารองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้หลังจากสถานการณ์โควิดนี้ผ่านไป.