ทอท. คาดสูญรายได้เดือนละกว่า 90 ล้านบาท หลังเรียกคืนพื้นที่ 'คิง เพาเวอร์'

ทอท. คาดสูญรายได้เดือนละกว่า 90 ล้านบาท หลังเรียกคืนพื้นที่ 'คิง เพาเวอร์'

ทอท.คาดสูญรายได้ และค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรวมเดือนละกว่า 90 ล้านบาท หลังเรียกคืนพื้นที่ 'คิง เพาเวอร์' ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ต เริ่ม 1 ก.ค.นี้

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิ.ย.2567 มีมติอนุมัติให้ ทอท.ขอคืนพื้นที่ประกอบกิจการของผู้ประกอบการ และพื้นที่ปฏิบัติงานของส่วนราชการบางส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ต ตามข้อแนะนำของ Skytrax เพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวมาพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ เพิ่มเติม สำหรับให้บริการแก่ผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารมีที่พักคอยมากขึ้น

อย่างไรก็ดี การขอคืนพื้นที่ครั้งนี้ พื้นที่บางส่วนจะเป็นพื้นที่ ที่มีการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการ ได้แก่ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด รวมทั้งพื้นที่ปฏิบัติงานบางส่วนของส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร และกรมสรรพากร โดย ทอท.จะดำเนินการขอคืนพื้นที่ประกอบกิจการของผู้ประกอบการ และพื้นที่ปฏิบัติงานของส่วนราชการบางส่วน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2567 เป็นต้นไป ประกอบด้วย

- ภายในอาคารเทียบเครื่องบิน (Concourse) และอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวนรวมประมาณ 1,097.14 ตารางเมตร

- ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวนรวมประมาณ 491.22 ตารางเมตร

ทั้งนี้ การขอคืนพื้นที่ประกอบกิจการ และพื้นที่ปฏิบัติงาน ดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ ทอท.มีรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ตลดลงเป็นจำนวนเงินเดือนละประมาณ 1,015,000 บาท และอาจทำให้ได้รับค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายเดือนในช่วงปีสัญญา 2567 – 2568 ลดลง ประกอบด้วย

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลดลงเป็นจำนวนเงินเดือนละประมาณ 74 ล้านบาท

- ท่าอากาศยานภูเก็ต ลดลงเป็นจำนวนเงินเดือนละประมาณ 19 ล้านบาท

แต่อย่างไรก็ตาม ทอท.มีโครงการที่จะเพิ่มรายได้จากกิจกรรมเชิงพาณิชย์อื่นๆ ซึ่งจะเป็นการชดเชยรายได้ส่วนที่ลดลงต่อไป อีกทั้งการขอคืนพื้นที่ครั้งนี้ ทอท.จะนำไปดำเนินการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ เพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการดำเนินกิจการท่าอากาศยานสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง และความต้องการด้านการใช้บริการของผู้โดยสารให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของ ทอท. และรัฐบาลที่จะทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับการจัดอันดับไปสู่ 1 ใน 50 สนามบินที่ดีที่สุดในโลกภายในปี 2568 และจะไปสู่อันดับ 1 ใน 20 ภายใน 5 ปีนับจากนี้

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์