ราคาทองวันนี้ 18 มิ.ย. 67 อัปเดต ราคาทองล่าสุด ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 40,850

ราคาทองวันนี้ 18 มิ.ย. 67 อัปเดต ราคาทองล่าสุด ทองคำรูปพรรณ ขายออก 40,850

ราคาทองวันนี้ 18 มิ.ย. 67 อัปเดต ราคาทอง ล่าสุด หลังปิดตลาด ราคาทองคำแท่ง ขายออก 40,350.00 บาท ราคาทองคำรูปพรรณ ขายออก 40,850.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 18 มิ.ย. 67 อัปเดต ราคาทอง ล่าสุด ตามประกาศล่าสุด ณ เวลา 14:07 น. ของ สมาคมค้าทองคำ ตามประกาศ ครั้งที่ 4 ทำให้ ราคาทอง ตลอดทั้งวันปรับลง 100 บาท เมื่อเทียบกับราคาทองสุดท้ายเมื่อวานที่ผ่านมา (17 มิ.ย. 67)

ราคาทองคำวันนี้ 18 มิ.ย. 67 มีดังนี้

ราคาทองคำรูปพรรณ 96.5% ในประเทศรับซื้ออยู่ที่บาทละ 39,522.12 บาท และขายออกที่ราคา 40,850.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง ในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 40,250.00 บาท ขายออก 40,350.00 บาท

ราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 2,318.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

ราคาทองวันนี้ 18 มิ.ย. 67 อัปเดต ราคาทองล่าสุด ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 40,850

สรุป ราคาทองวันนี้ 18 มิ.ย. 67

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 1 เวลา 09:08 น. [+50]

  • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 40,400.00 บาท ขายออกบาทละ 40,500.00 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,673.72 บาท ขายออกบาทละ 41,000.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 2 เวลา 11:45 น. [-50]

  • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 40,350.00 บาท ขายออกบาทละ 40,450.00 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,628.24 บาท ขายออกบาทละ 40,950.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 3 เวลา 12:19 น. [-50]

  • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 40,300.00 บาท ขายออกบาทละ 40,400.00 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,567.60 บาท ขายออกบาทละ 40,900.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 4 เวลา 14:07 น. [-50]

  • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 40,250.00 บาท ขายออกบาทละ 40,350.00 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,522.12 บาท ขายออกบาทละ 40,850.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 18 มิ.ย. 67 อัปเดต ราคาทองล่าสุด ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 40,850