พาณิชย์” จับมือ “กองทัพ” เลือกสินค้าชุมชนวางจำหน่ายในงานมหกรรมรวมพลัง SME

พาณิชย์” จับมือ “กองทัพ” เลือกสินค้าชุมชนวางจำหน่ายในงานมหกรรมรวมพลัง SME

“นภินทร”เป็นประธานสักขีพยานการลงนาม MOU ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับกองทัพภาคที่ 1 และ กอ.รมน.ภาค 1 เลือกคัดสินค้าชุมชนที่อยู่ในการส่งเสริมของกอ.รมน.ภาค 1 ใน 26 จังหวัด 125 รายการ ร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมรวมพลัง SME

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดภายหลังการเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกองทัพภาคที่ 1 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 (กอ.รมน.ภาค 1) ว่า   การลงนาม MOU ในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าตามภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตควบคู่กับการสร้างขีดความสามารถให้กับภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะธุรกิจรายเล็กหรือ SME ที่มีมากกว่า 3.18 ล้านราย พร้อมตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วน GDP MSME ในอีก 3 ปีข้างหน้าให้เป็น 40 % จากเดิมอยู่ที่ 35.3 % จึงได้มอบหมายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส่งเสริม SME หรือผู้ประกอบการรายเล็ก พร้อมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจภายใต้ภารกิจของกรมฯ อย่างสุดความสามารถ

การเริ่มต้นดำเนินการภายใต้ MOU ฉบับนี้ จะเป็นการเปิดพื้นที่ พาผู้ประกอบการสินค้าชุมชนที่อยู่ในการส่งเสริมของกอ.รมน.ภาค 1 จำนวน 12 ราย โดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกทั้งหมด 26 จังหวัด สินค้ากว่า 125 รายการ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่กำลังจะจัดขึ้นภายใต้ชื่องานมหกรรมรวมพลัง SME ไทย : THAILAND SME Synergy Expo 2024 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19-23 มิ.ย. 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Hall 5-6 ชั้น LG

พาณิชย์” จับมือ “กองทัพ” เลือกสินค้าชุมชนวางจำหน่ายในงานมหกรรมรวมพลัง SME

“MOU ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการครั้งนี้เป็นการรวมจุดแข็งและศักยภาพของทั้ง 2 หน่วยงาน มาสร้างโอกาสให้กับธุรกิจและประชาชนได้ดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน  ทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น และได้ประสานห้างสรรพสินค้า, Modern Trade นำสินค้าไปจำหน่ายเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงสินค้าบางอย่างสามารถพัฒนา เพิ่มมูลค่าและผลักดันการส่งออกไปยังต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้น” นายนภินทร กล่าว

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า  การ MOU ครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือที่ขยายผลการดำเนินงานเชิงรุกกับกองทัพภาคที่ 1/กอ.รมน.ภาค.1 ที่มีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพของชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายินดีที่จะร่วมมือและสร้างโอกาสทางการค้าการตลาด พัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาสินค้าและด้านอื่นๆ ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจโดยกิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นมี 2 กิจกรรม ได้แก่ งานมหกรรมรวมพลัง SME ไทย : THAILAND SME Synergy Expo 2024 ในวันที่ 19-23 มิ.ย. 2567 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ของกระทรวงพาณิชย์ และจะมีผู้ประกอบการไปออกงาน OTOP Midyear sale ในวันที่ 8-16 มิ.ย. 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานีด้วย เชื่อว่าการดำเนินการครั้งนี้จะ สร้างการเติบโต ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้

พาณิชย์” จับมือ “กองทัพ” เลือกสินค้าชุมชนวางจำหน่ายในงานมหกรรมรวมพลัง SME

พลโทชิษณุพงศ์ รอดศิริ แม่ทัพภาคที่ 1 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 1 นอกจากจะมีภารกิจในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงภายในแล้ว ยังมีอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญในฐานะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ได้แก่ การบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมีพันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติแผน “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่มุ่งมั่นสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง โดยเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ต่อยอดพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการทั้ง 26 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1 รวมถึงกำลังพลในการพัฒนาวิจัยสินค้า เสริมเขี้ยวเล็บที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ และขยายช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน