เอกชน 8 รายยื่นประมูลข้าว 10 ปี อคส.ประกาศรายชื่อผ่านคุณสมบัติ 13 มิ.ย.67

เอกชน 8 รายยื่นประมูลข้าว 10 ปี อคส.ประกาศรายชื่อผ่านคุณสมบัติ 13 มิ.ย.67

ประมูลข้าวคึกคัก เอกชน  8 ราย เข้ายื่นซองเอกสารคุณสมบัติเข้าร่วมประมูลข้าว  10 ปี จำนวน 1.5 หมื่นตัน อคส.เตรียมตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมประกาศรายชื่อผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมประมูลผ่านเว็บไซต์ อคส. 13 มิ.ย.67

นายวิทยากร มณีเนตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  องค์การคลังสินค้า (อคส.)ได้เปิดรับยื่นซองเอกสารคุณสมบัติการเข้าร่วมประมูลข้าวสารหอมมะลิ 15,000 ตัน  ในสต็อกรัฐบาลล็อตสุดท้าย จากโครงการรับจำนำข้าวปี 56/57 ครั้งที่ 1/2567   ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.  ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมยื่นเอกสารคุณสมบัติ ทั้งสิ้น 8 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญจากจังหวัดต่างๆ อาทิ กำแพงเพชร ชัยนาท  นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และอุบลราชธานี เป็นต้น

ขั้นตอนต่อไปทางองค์การคลังสินค้าจะตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 หลังจากนั้นในวันที่ 17 มิ.ย.2567 ผู้ผ่านคุณสมบัติจะยื่นซองเสนอราคา และทาง อคส. เปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ก่อนประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลในวันที่ 21 มิ.ย. 2567 ต่อไป

“ข้อกังวลที่ว่าจะไม่มีผู้มายื่นซองเอกสารคุณสมบัติจึงคลายกังวลไปได้ และคิดว่าทั้ง 8 รายจะมายื่นซองเสนอราคาในวันที่ 17 มิ.ย.2567 พร้อมเพรียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์โดย การนำของนายภูมิธรรม เวชยชัย ได้ดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ให้เป็นไปตามกลไกตลาด ข้าวจำนวนดังกล่าว มีผู้สนใจ และสามารถนำไปปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อจำหน่ายไปยังตลาดเป้าหมายได้

 

 

 

 

สำหรับผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติการเข้าร่วมประมูลจำนวน 8 ราย ประกอบด้วย

1.บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จังหวัดกำแพงเพชร

2.บริษัท ธนสรร ไรซ์ จังหวัดชัยนาท

3.หจก.อุบลไบโอเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี

4.บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด(มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี

5. บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อา.การเกษตร จังหวัดนครสวรรค์

6. บริษัท ทรัพย์แสงทอง สุพรรณบุรี

7. บริษัท สหธัญ จังหวัดนครปฐม

8. บริษัท บีเอ็นเค การเกษตร 2024 จังหวัดนครสวรรค์

 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จะประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติวันที่ 13 มิ.ย.67 ผ่านทางเว็บไซต์ อคส. ก่อนจะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อวันที่ 17 มิ.ย.67 และจะเปิดซองเสนอราคาวันเดียวกัน ผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล และทำสัญญาซื้อขายข้าวกับ อคส. หากผู้ชนะ ทิ้งสัญญาก็จะให้สิทธิผู้เสนอซื้อราคาสูงสุดลำดับถัดไปมาทำสัญญา โดยมีเงื่อนไขว่า หากรายถัดไปเสนอราคาซื้อต่ำกว่าผู้ทิ้งสัญญา ผู้ทิ้งสัญญาต้องจ่ายส่วนต่างราคา เช่น ผู้ชนะ เสนอราคาสูงซื้อกิโลกรัมละ 22 บาท แต่ทิ้งสัญญา และรายที่ 2 เสนอซื้อกิโลกรัมละ 20 บาท ผู้ทิ้งสัญญา ต้องจ่ายส่วนต่างกิโลกรัมละ 2 บาทให้ อคส.ด้วย

 

สำหรับข้าวที่นำมาประมูล มีปริมาณ 15,000 ตัน แยกเป็น 1.คลังกิตติชัย หลัง 2 (ข้าวหอมมะลิ 100%) รวม 26,094 ตัน หรือ 258,106 กระสอบจาก 24 โรงสี และได้ระบายข้าวสารแล้ว 3 ครั้ง คงเหลือ 11,656 ตัน หรือ 112,711 กระสอบ 2.คลัง บจก.พูนผลเทรดดิ้ง หลัง 4 (ข้าวหอมมะลิ 100%) ปริมาณ 9,567 ตัน หรือ 94,637 กระสอบ ซึ่งระบายข้าวสารแล้ว 4 ครั้ง คงเหลือ 3,356 ตัน หรือ 32,879 กระสอบ

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์