“ภูมิธรรม” เผย กต.เตรียมชี้แจงทูตแอฟริกา ปมส่งออกข้าว 10 ปี

“ภูมิธรรม” เผย กต.เตรียมชี้แจงทูตแอฟริกา ปมส่งออกข้าว 10 ปี

“ภูมิธรรม” รับ ตลาดแอฟริกาบางประเทศ กังวลข่าวที่ไทยเตรียมส่งข้าวค้างเก่า 10 ปีไปตลาดแอฟริกา มอบ กต.ชี้แจงทูตแอฟริกาด่วน ยันก่อนส่งออกข้าว ต้องได้รับการตรวจสอบ เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอคส.คลอดทีโออาร์ประมูลข้าว 1.5 หมื่นตันแล้ว เปิดให้ยื่นประมูล 17 มิ.ย.

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ขณะนี้ทราบถึงความไม่สบายใจของบางประเทศในตลาดแอฟริกาที่นิยมบริโภคข้าวเก่าและมีการพูดถึงข้าวสารค้างสต็อก 10 ปีที่จะออกมาประมูล จำนวน 15,000 ตัน และ เกรงว่าหลังรัฐเปิดประมูลและมีการปรับปรุงข้าวแล้วเตรียมที่จะส่งไปทำตลาดแอฟริกาทั้งหมดนั้น ซึ่งตนยอมรับว่าเกิดจากปัญหาที่หลายฝ่ายออกมาด้อยค่าข้าวไทยและพูดถึงข้าวสารเก่าในสต็อกดังกล่าวมีสารตกค้างมากมายแต่ก็ได้มีการพิสูจน์ออกมาแล้วไม่มีสารตกค้างสามารถยังบริโภคได้ จึงอยากให้ ทุกอย่างจบลงได้แล้วและไม่อยากให้ฝ่ายที่ด้อยค่าข้าวไทยออกมาพูดอีกเพราะจะทำให้ภาพลักษณ์ข้าวไทยเสียหายไปมากกว่านี้

“ เพื่อให้บางประเทศในตลาดแอฟริกาได้ทราบถึงข้อเท็จจริง ซึ่งในวันนี้ทราบว่าทางกระทรวงการต่างประเทศได้มีนัดหมายจะพูดคุยกับทูตแอฟริกาประจำประเทศไทย ทุกประเทศ  เพื่อชี้แจงถึงข้อเท็จจริงต่างๆให้กับทูตในประเทศแถบแอฟริกาได้เข้าใจ แม้ไทยจะมีข้าวเก่า 10 ปีอยู่แต่ก่อนที่จะส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศในแต่ละครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศที่จะรับรองข้าวทุกกระสอบก่อนส่งออกทั้งหมด ดังนั้น เอกชนรายใดที่จะส่งออกข้าวไปตลาดต่างประเทศต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การส่งออกข้าว “นายภูมิธรรม กล่าว

“ภูมิธรรม” เผย กต.เตรียมชี้แจงทูตแอฟริกา ปมส่งออกข้าว 10 ปี

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ มีมาตรการกำกับดูแล ควบคุมคุณภาพมาตรฐานส่งออกสินค้าข้าวของไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกในการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย ภายใต้ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 ซึ่ง จะต้องมีการ ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย และคุณภาพ และมีการตรวจโดย surveyor  และ  ตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ (LAB)

นอกจากนี้ ในส่วนของการตรวจสารตกค้าง จะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อว่าจะให้ตรวจหรือไม่อย่างไรเป็นกรณีๆ ไป และกระทรวงพาณิชย์ ยังได้กำหนดมาตรฐานแนะนำสำหรับมาตรฐานสินค้าข้าวหอมไทย ข้าวสีไทย ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวเหนียวขาว และข้าวนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกทางการส่งออก สำหรับตอบสนองความต้องการของตลาดและรสนิยมของผู้บริโภคที่ มีความหลากหลายในราคาที่เหมาะสม

“ภูมิธรรม” เผย กต.เตรียมชี้แจงทูตแอฟริกา ปมส่งออกข้าว 10 ปี

นายภูมิธรรม กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการเปิดประมูลข้าว 10 ปี นั้นได้รับรายงาน จากองค์การคลังสินค้า ( PWO  ) คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ อคส.จะมีการประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ายื่นประมูลข้าวสต็อก 10 ปีได้ โดยจะเป็นการเปิดประมูลทั่วไปแบบยกโกดังทั้งหมดจะไม่นำกลับมาเปิดประมูลในรอบต่อไป โดย การประมูลขายครั้งนี้จะเป็นการเปิดประมูลขายเป็นครั้งสุดท้าย โดยเอกชนที่จะเข้ามาประมูลจะต้องอ่านรานละเอียดให้เข้าใจก่อนยื่นเสนอประมูลเข้ามา 

ด้านนายกฤษณรักษ์ ใจดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า กล่าววว่า อคส.ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลเป็นการทั่วไป

 ดยวันที่ 29 พ.ค.2567 จะเปิดชี้แจงทีโออาร์ให้ผู้สนใจประมูลได้รับทราบ วันที่ 31 พ.ค.-7 มิ.ย.2567 เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลเข้าตรวจสอบข้าวในโกดัง วันที่ 10 มิ.ย.2567 เปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นซองคุณสมบัติในการเข้าร่วมประมูล วันที่ 13 มิ.ย.2567 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ และวันที่ 17 มิ.ย. เปิดให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติยื่นซองเสนอราคา เปิดซอง เจรจาต่อรอง และคาดจะประกาศผู้เสนอราคาสูงสุดได้ในวันเดียวกัน และจะต้องมาทำสัญญากับ อคส. ภายใน 15 วันหลังจากที่ได้รับแจ้ง

สำหรับผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานโครงการรัฐ ชั้น 3 องค์การคลังสินค้า โทรศัพท์ 02-5075033 โทรสาร 02-5075020 หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.pwo.co.th 

ทั้งนี้ข้าวสารหอมมะลิ ในสต็อกที่จะเปิดประมูล มีจำนวน  15,000 ตันโดยแยกเป็น 1. คลังกิตติชัย หลัง 2 (ข้าวหอมมะลิ 100%) รับมอบข้าวสารตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2557 ถึง 10 มีนาคม 2557 เก็บข้าวแล้ว 10 ปี 2 เดือน รวมปริมาณทั้งสิ้น 26,094 ตัน หรือ 258,106 กระสอบจาก 24 โรงสี และได้มีการระบายข้าวสารแล้ว 3 ครั้ง คงเหลือ 11,656 ตัน หรือ 112,711 กระสอบ c

2. คลัง บจก.พูนผลเทรดดิ้ง หลัง 4 (ข้าวหอมมะลิ 100%) รับมอบข้าวสารตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2557 ถึง 29 เมษายน 2557 เก็บข้าวแล้ว 10 ปี 7 วัน มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 9,567 ตัน หรือ 94,637 กระสอบ จาก 6 โรงสี ซึ่งระบายข้าวสารแล้ว 4 ครั้ง คงเหลือ 3,356 ตัน หรือ 32,879 กระสอบ