“นฤมล” นำทีมไทยแลนด์ เยือนนครเซี่ยงไฮ้ เดินหน้าขยายการค้า

“นฤมล” นำทีมไทยแลนด์ เยือนนครเซี่ยงไฮ้ เดินหน้าขยายการค้า

“นฤมล” นำทีมไทยแลนด์ พบหารือรองเลขานุการรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ เดินหน้าขยายการค้า การลงทุน ยกระดับความสัมพันธ์ ครบรอบ 50 ปี

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2567) ณ ที่ทำการรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย นำทีมไทยแลนด์พบหารือกับนาย Zhao Zhuping รองเลขานุการรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ ถึงประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การลงทุน และการค้า

ผู้แทนการค้า เปิดเผยว่า ด้านการลงทุน ในปี 2566 นักลงทุนจีนขอรับการส่งเสริมการลงทุนในไทยสูงเป็นอันดับ 1 จำนวน 430 โครงการ มูลค่า 159,387 ล้านบาท (4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขยายตัวกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 24 ของ FDI ทั้งหมดในไทย โดยผู้ประกอบการเขตเศรฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (YRD) ขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ณ นครเซี่ยงไฮ้ 113 โครงการ มูลค่า 163,547 ล้านบาท หรือ 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

“นฤมล” นำทีมไทยแลนด์ เยือนนครเซี่ยงไฮ้ เดินหน้าขยายการค้า

ส่วนด้านการค้า ผูัแทนการค้ากล่าวว่า จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย 11 ปีต่อเนื่อง ด้วยมูลค่าการค้าระหว่างกันในปี 2566 ที่ 1.27 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการค้าไทย - เซี่ยงไฮ้ อยู่ที่ 12,051.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  สำหรับการค้าไทย - YRD อยู่ที่ 48,830.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้านำเข้าจากไทย ได้แก่ (1) วงจรรวม ที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ (2) โพลิเมอร์ของเอทีลิน (3) ยางสังเคราะห์ (4) เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ และ (5) ผลไม้สด และสินค้าส่งออกไปไทย ได้แก่ (1) โทรศัพท์ไร้สายและอุปกรณ์ (2) รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ (3) วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ (4) หม้อแปลงไฟฟ้าและตัวเหนี่ยวนำ และ (5) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็ก

ทางด้านเกษตร ผู้แทนการค้าระบุ สินค้าเกษตรมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทย - เซี่ยงไฮ้ และ YRD เมื่อปี 2566 เซี่ยงไฮ้นำเข้าสินค้าเกษตรไทยประมาณ 365,665 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2565 มูลค่านำเข้า 603 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยสินค้าเกษตรนำเข้าที่สำคัญจากไทย ได้แก่ (1) ผลไม้ (2) ยางผสม (3) สินค้าประมง (4) แป้งมันสำปะหลัง และ (5) สินค้าไก่ ในส่วนของ YRD นำเข้าสินค้าเกษตรไทย 3,284,908 ตัน  มูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรไทยอยู่ที่ 2,765 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

“นฤมล” นำทีมไทยแลนด์ เยือนนครเซี่ยงไฮ้ เดินหน้าขยายการค้า  

“ จากการหารือทั้ง 2 ฝ่าย เห็นตรงกันที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในทุกๆ ด้าน ให้แน่นแฟ้นในฐานะบ้านพี่เมืองน้อง โดยทางรองเลขานุการรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้  พร้อมจะผลักดันให้การสนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์ และการค้า การลงทุนระหว่างเซี่ยงไฮ้กับรัฐบาลไทยอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะสินค้าเกษตร และผลไม้ไทยซึ่งเป็นสินค้าที่ชาวเซี่ยงไฮ้นิยมมาก รวมถึงด้านการลงทุน นักลงทุนชาวเซี่ยงไฮ้ให้ความสนใจเข้าไปลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น จากการอำนวยความสะดวก และนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนชาวเซี่ยงไฮ้

“นฤมล” นำทีมไทยแลนด์ เยือนนครเซี่ยงไฮ้ เดินหน้าขยายการค้า

 ทั้งนี้ ในปี 2568 จะครบรอบ 50  ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน ถือเป็นโอกาสอันดีที่ไทยและจีนจะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น” ผู้แทนการค้า ย้ำ