เศรษฐา หารือธนาคาร Intesa Sanpaolo อิตาลี ดึงปล่อยกู้โครงสร้างพื้นฐานในไทย

เศรษฐา หารือธนาคาร Intesa Sanpaolo อิตาลี ดึงปล่อยกู้โครงสร้างพื้นฐานในไทย

“เศรษฐา” นำคณะหารือผู้บริหารธนาคาร “Intesa Sanpaolo” ธนาคารชั้นนำของอิตาลี แลกเปลี่ยนข้อมูล Green bonds ขอรับการสนับสนุนการลงทุนใน Mega Project ไทย

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2567) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองมิลาน ซึ่งช้ากว่ากรุงเทพฯ 5 ชั่วโมง) ณ ห้อง Duomo ชั้น 1 โรงแรม Park Hyatt Milan นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบหารือกับนาย Nicola Doninelli, Executive Director, Corporate and Investment Banking ของธนาคาร Intesa Sanpaolo 

ธนาคาร Intesa Sanpaolo เป็นธนาคารชั้นนำของอิตาลีผู้ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้ารายบุคคล รายบริษัท และการบริหารความมั่งคั่ง โดยให้บริการลูกค้ากว่า 13.6 ล้านคนในกว่า 3,300 สาขาทั่วประเทศ

เศรษฐา หารือธนาคาร Intesa Sanpaolo อิตาลี ดึงปล่อยกู้โครงสร้างพื้นฐานในไทย

นอกจากนี้ ยังมีสาขาในต่างประเทศอีกกว่า 900 สาขาทั้งในทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชียและทวีปอเมริกา 

นายกรัฐมนตรี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในหลายด้านทั้ง เพื่อแก้ปัญหาด้านความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเพิ่มความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศ

นายกรัฐมนตรียินดีที่ธนาคารสนใจมีความร่วมมือกับประเทศ เป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการเงินและธุรกิจของธนาคารในต่างประเทศ พร้อมขอรับการสนับสนุนจากธนาคารในการลงทุนใน Mega Project ของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการ Landbridge ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายการขนส่ง เชื่อมโยงอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เพื่อให้เป็นช่องทางลัดในการขนส่งสินค้าและประหยัดค่าขนส่ง

เศรษฐา หารือธนาคาร Intesa Sanpaolo อิตาลี ดึงปล่อยกู้โครงสร้างพื้นฐานในไทย

นอกจากนี้ ทางธนาคารพร้อมจะสนับสนุนการออกพันธบัตร sustainability linked bond ของรัฐบาลไทย โดยจะมีการเชิญชวนให้กองทุนที่เน้นการลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากต่างประเทศมาร่วมลงทุน