กิจการร่วมทุนฯ 'JV AMC' ออมสิน-BAM บริหารหนี้เสีย 4 หมื่นล้าน พ้นเครดิตบูโร

กิจการร่วมทุนฯ 'JV AMC' ออมสิน-BAM บริหารหนี้เสีย 4 หมื่นล้าน พ้นเครดิตบูโร

ออมสิน ผนึก BAM ตั้งกิจการร่วมทุนฯ "JV AMC" สัดส่วน 50:50 รับบริหารหนี้เสีย ช่วยลูกหนี้โควิดพ้นเครดิตบูโร เล็งเฟสแรกแก้หนี้ออมสิน 40,000 ล้าน

นายพิชัย ชุณหวชิระ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าในการจัดตั้งกิจการร่วมทุนระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากช่วงโควิด-19 นั้น จะเป็นการดำเนินงานโดยธนาคารออมสิน ร่วมกับ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) แบ่งสัดส่วนการถือหุ้น 50:50 โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการของแต่ละฝ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนนี้ และคาดว่า JV AMC จะเริ่มให้บริการในเดือนมิ.ย.2567

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ในระยะแรก AMC จะรับโอนหนี้เสีย (NPL) ของลูกหนี้รายย่อยและกลุ่มเอสเอ็มอี จากธนาคารออมสินที่มีอยู่ราว 40,000 ล้านบาท คิดเป็น 400,000 ราย ซึ่งมีมูลหนี้รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยจำนวนหนี้ดังกล่าว ธนาคารได้ตั้งสำรองไว้หมดแล้ว 

“ทั้งนี้เมื่อดำเนินการสำเร็จ จะช่วยลูกหนี้ได้หลายแสนราย อย่างไรก็ตามการตั้ง AMC จะมีกำไรไม่มาก เพราะเป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อช่วยบริหารหนี้ และช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ทำให้คนเป็นหนี้เสียสามารถลดค่างวดผ่อนชำระได้ และหลุดพ้นจากการติดบัญชีเครดิตบูโรถึง 8 ปี”