เงื่อนไขล่าสุด เงินดิจิทัล 10,000 บาท ซื้ออะไรไม่ได้บ้าง ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต

เงื่อนไขล่าสุด เงินดิจิทัล 10,000 บาท ซื้ออะไรไม่ได้บ้าง ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต

เปิดเงื่อนไขล่าสุด เงินดิจิทัล 10,000 บาท หรือเงินดิจิตอล ซื้ออะไรไม่ได้บ้าง ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เงินดิจิทัลได้วันไหน พร้อมรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้เงิน

เงื่อนไขล่าสุด "เงินดิจิทัล 10,000 บาท" หรือ เงินดิจิตอล "เงินดิจิทัลได้วันไหน" ซื้ออะไรไม่ได้บ้าง ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกรอบหลักการโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน ดิจิทัลวอลเล็ต แล้ว โดยคณะกรรมการนโยบายฯ มีนโยบายที่จะให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 และเริ่มใช้จ่ายภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567

ผู้มีสิทธิ์ได้เงินดิจิทัล 10,000 บาท ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

 • ประชาชนที่มีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุเกิน 16 ปี ณ เดือนที่มีการลงทะเบียน
 • ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษี
 • มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท
   

เงื่อนไขล่าสุด เงินดิจิทัล 10,000 บาท ซื้ออะไรไม่ได้บ้าง ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต

สินค้าที่เงินดิจิตัล 10,000 บาท ซื้อไม่ได้ ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต

 • สลากกินแบ่งรัฐบาล 
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 • ยาสูบ 
 • กัญชา 
 • กระท่อม 
 • พืชกระท่อม 
 • ผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อม 
 • บัตรกำนัล 
 • บัตรเงินสด 
 • ทองคำ 
 • เพชร 
 • พลอย 
 • อัญมณี 
 • น้ำมันเชื้อเพลิง 
 • ก๊าซธรรมชาติ 

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์สามารถพิจารณากำหนด Negative List เพิ่มเติมได้ โดยการใช้จ่ายตามโครงการฯ ไม่รวมถึงบริการ
 

เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินดิจิทัล 10,000 บาท

เงื่อนไขการใช้จ่าย

1. ระหว่างประชาชนกับร้านค้า

 • ใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ 878 อำเภอ การชำระเงินต้องเป็นแบบพบหน้า กำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก โดยไม่รวมห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น 

2. ระหว่างร้านค้ากับร้านค้า

 • ร้านค้าที่สามารถรับการใช้จ่ายจากร้านค้า ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่และขนาดร้านค้า

การลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบ อาทิ การจัดทำเว็บไซต์ ระบบลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติประชาชนและร้านค้า ระบบการใช้จ่าย ระบบการชำระเงิน ระบบตรวจสอบธุรกรรม โดยพัฒนาให้สามารถใช้จ่ายได้กับธนาคารอื่นๆ ในลักษณะ Open Loop ด้วย