“นภินทร” เตรียมนำทีมพาณิชย์ สำรวจด่านไทย-เวียดนาม-จีน เปิดทางส่งออกผลไม้ 

“นภินทร” เตรียมนำทีมพาณิชย์ สำรวจด่านไทย-เวียดนาม-จีน เปิดทางส่งออกผลไม้ 

“นภินทร” นำคณะผู้บริหารพาณิชย์ เยือนกรุงฮานอย และกวางโจว สำรวจเส้นทางการขนส่งผลไม้ไทยผ่านด่านเวียดนามเข้าสู่ตลาดจีน เตรียมถกผู้บริหารด่าน พบปะผู้นำเข้า เปิดทางสะดวกส่งออกผลไม้ไทย รองรับฤดูกาลผลิตผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาด

นายวิทยากร มณีเนตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 24-27 เม.ย. 2567 นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะนำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเยือนกรุงฮานอย จังหวัดลางเซิน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเดินทางไปสำรวจเส้นทางการขนส่งผลไม้ ตามที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเตรียมการก่อนถึงฤดูกาลผลไม้ ซึ่งนายภูมิธรรมฯ และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ก็มีกำหนดการเดินทางไปสำรวจด่านของประเทศใกล้เคียง เพื่อดูความพร้อมในการขนส่งผลไม้ในช่วงปลายเดือนเม.ย.เช่นกัน 

โดยกำหนดการเดินทางของคณะรัฐมนตรีช่วยฯ เป็นคณะที่สำรวจที่ด่านรถไฟด่งดัง จังหวัดลางเซิน โดยจะเยี่ยมชมจุดขนถ่ายสินค้าผ่านด่านรถไฟด่งดัง สถานีรถไฟด่งดัง และจุดจอดรถไฟรอข้ามไปจีน และด่านรถไฟสากลหูหงิ ที่จะไปติดตามดูการดำเนินการผ่านพิธีศุลกากรขาเข้าและขาออก จากเวียดนาม เข้าสู่ด่านโหยวอี้กวาน เมืองผิงเสียง ประเทศจีน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกรองรับฤดูการผลไม้ของไทยที่กำลังจะออกสู่ตลาด 

“นภินทร” เตรียมนำทีมพาณิชย์ สำรวจด่านไทย-เวียดนาม-จีน เปิดทางส่งออกผลไม้ 

ทั้งนี้ คณะจะเดินทางผ่านด่านข้ามไปยังด่านโหย่วอี้กวน และใช้โอกาสนี้หารือกับผู้แทนของเมืองฉงจั่ว เพื่อขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออกผลไม้ไทยที่ผ่านด่านจากเวียดนามเข้าสู่ตลาดจีน และจะเดินทางไปสำรวจด่านรถไฟผิงเสียง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งด่านที่ผลไม้ไทยจะผ่านเข้าสู่ตลาดจีน 

จากนั้น คณะจะเดินทางต่อไปยังนครกวางโจว เพื่อหารือเชิงบูรณาการกับทูตเกษตรและทูตพาณิชย์ถึงการเตรียมการในการอำนวยความสะดวกการส่งออกผลไม้ไทย และการผ่านพิธีการศุลกากร ขณะเดียวกัน มีกำหนดการเดินทางไปยังตลาดเจียงหนาน เพื่อดูการเปิดตู้สินค้า และพบปะผู้บริหารตลาด เพื่อขยายความร่วมมือเรื่องการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน 

นอกจากนี้ มีกำหนดการประชุมหารือร่วมกับ บริษัท Pagoda ผู้นำเข้าผลไม้รายใหญ่ เพื่อขอให้ช่วยสนับสนุนการนำเข้าผลไม้จากไทย และเยี่ยมชมร้านขายผลไม้จากไทย รวมทั้งจะเข้าเยี่ยมชมร้านอาหารที่ได้รับตรา Thai SELECT เพื่อติดตามการขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหาร และร้านอาหารไทยในจีน