ราคาน้ำมันวันนี้ 23 เม.ย.67 อัปเดตล่าสุด เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับลด 40 สตางค์

ราคาน้ำมันวันนี้ 23 เม.ย. 67 อัปเดตล่าสุด เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับลด 40 สตางค์

ราคาน้ำมันวันนี้ (23 เม.ย.67) อัปเดต ราคาน้ำมันทุกชนิด ล่าสุด ปตท. บางจาก ประกาศปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ลงอีก 40 สตางค์/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ (23 เม.ย.67) บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บางจาก ประกาศ ราคาน้ำมัน ล่าสุด ในกลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับลดลงอีก 40 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันที่ 23 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เช็ก ราคาน้ำมันทุกชนิด

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2567" บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บางจาก ประกาศ ราคาน้ำมันล่าสุด ปรับลดราคาน้ำมัน เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ลงอีก 40 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันที่ 23 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป 

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น*
 

อัปเดต ราคาน้ำมันวันนี้ (23 เม.ย.67) ราคาน้ำมันล่าสุด หลัง ปั๊มน้ำมัน ปตท. ปรับลดราคาน้ำมัน

 • ดีเซล ราคา 30.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 30.94 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 37.59 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 37.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 38.88 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 39.95 บาท/ลิตร
 • เบนซิน อยู่ที่ 47.84 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 42.94 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 47.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 23 เม.ย.67 อัปเดตล่าสุด เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับลด 40 สตางค์

อัปเดต ราคาน้ำมันวันนี้ (23 เม.ย.67) ราคาน้ำมันล่าสุด หลัง ปั๊มน้ำมัน บางจาก ปรับลดราคาน้ำมัน

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 ราคา 45.14 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 ราคา 30.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S ราคา 30.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S ราคา 30.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคา 37.59 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคา 37.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคา 38.88 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคา 39.95 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 23 เม.ย.67 อัปเดตล่าสุด เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับลด 40 สตางค์

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์