ดึงเงิน ธ.ก.ส. แจกเงินหมื่นส่อ 'ทางตัน' ฟังมุมมอง ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

เปิดช่องทางใช้เงิน 1.7 แสนล้านบาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แจกดิจิทัลวอลเล็ต 50 ล้านคน ร่วมวิเคราะห์กับธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เปิดช่องทางใช้เงิน 1.7 แสนล้านบาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แจกดิจิทัลวอลเล็ต 50 ล้านคน ร่วมวิเคราะห์กับธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์