ราคาทองวันนี้ 17 เม.ย.67 ปิดตลาดบวก 450 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 42,150 บาท

ราคาทองวันนี้ 17 เม.ย. 67 ปิดตลาดบวก 450 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 42,150 บาท

ราคาทองวันนี้ 17 เม.ย.67 ปิดตลาดบวกเพิ่ม 450 บาท อัปเดต ราคาทองล่าสุด ราคาทองแท่ง ขายออก 41,650 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 42,150 บาท

ราคาทองวันนี้ 17 เม.ย.67 ตามประกาศล่าสุด ณ เวลา 16:13 น. ของ สมาคมค้าทองคำ ตามประกาศ ครั้งที่ 8 ทำให้ ราคาทองคำ ตลอดทั้งวันปรับเพิ่ม 450 บาท เมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายวานนี้ (16 เม.ย.67)

ราคาทองคำวันนี้ 17 เม.ย.67 มีดังนี้

ราคาทองรูปพรรณ 96.5% ในประเทศรับซื้ออยู่ที่บาทละ 40,795.56 บาท และขายออกที่ราคา 42,150.00 บาท

ราคาทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 41,550.00 บาท ขายออก 41,650.00 บาท

ราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 2,393.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

ราคาทองวันนี้ 17 เม.ย.67 ปิดตลาดบวก 450 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 42,150 บาท

สรุป ราคาทองวันนี้ 17 เม.ย.67

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 1 เวลา 09:03 น. [+200]

 • ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,300.00 บาท ขายออกบาทละ 41,400.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,553.00 บาท ขายออกบาทละ 41,900.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 2 เวลา 10:45 น. [+50]

 • ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,350.00 บาท ขายออกบาทละ 41,450.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,598.48 บาท ขายออกบาทละ 41,950.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 3 เวลา 11:41 น. [+50]

 • ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,400.00 บาท ขายออกบาทละ 41,500.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,659.12 บาท ขายออกบาทละ 42,000.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 4 เวลา 13:20 น. [-50]

 • ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,350.00 บาท ขายออกบาทละ 41,450.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,598.48 บาท ขายออกบาทละ 41,950.00 บาท    

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 5 เวลา 14:24 น. [+50]

 • ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,400.00 บาท ขายออกบาทละ 41,500.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,659.12 บาท ขายออกบาทละ 42,000.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 6 เวลา 15:01 น. [+50]

 • ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,450.00 บาท ขายออกบาทละ 41,550.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,704.60 บาท ขายออกบาทละ 42,050.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 7 เวลา 15:51 น. [+50]

 • ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,500.00 บาท ขายออกบาทละ 41,600.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,750.08 บาท ขายออกบาทละ 42,100.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 8 เวลา 16:13 น. [+50]

 • ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 41,550.00 บาท ขายออกบาทละ 41,650.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,795.56 บาท ขายออกบาทละ 42,150.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 17 เม.ย.67 ปิดตลาดบวก 450 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 42,150 บาท
พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์