ราคาทองวันนี้ 15 เม.ย. 67 ปิดตลาดบวก 200 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 41,450 บาท

ราคาทองวันนี้ 15 เม.ย. 67 ปิดตลาดบวก 200 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 41,450 บาท

ราคาทองวันนี้ 15 เม.ย. 67 ปิดตลาดบวกเพิ่ม 200 บาท อัปเดต ราคาทองล่าสุด ราคาทองแท่ง ขายออก 40,950 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 41,450 บาท

ราคาทองวันนี้ 15 เม.ย. 67  ตามประกาศล่าสุด ณ เวลา 15:34 น. ของ สมาคมค้าทองคำ ตามประกาศ ครั้งที่ 4 ทำให้ ราคาทองคำ ตลอดทั้งวันปรับเพิ่ม 200 บาท เมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ราคาทองคำวันนี้ 15 เม.ย.67 มีดังนี้

ราคาทองรูปพรรณ 96.5% ในประเทศรับซื้ออยู่ที่บาทละ 40,113.36 บาท และขายออกที่ราคา 41,450.00 บาท

ราคาทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 40,850.00 บาท ขายออก 40,950.00 บาท

ราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 2,350.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

ราคาทองวันนี้ 15 เม.ย. 67 ปิดตลาดบวก 200 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 41,450 บาท


 

สรุป ราคาทองวันนี้ 15 เม.ย.67

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 1 เวลา 09:07 น. [+250]

  • ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,900.00 บาท ขายออกบาทละ 41,000.00 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,158.84 บาท ขายออกบาทละ 41,500.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 2 เวลา 10:20 น. [+50]    

  • ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,950.00 บาท ขายออกบาทละ 41,050.00 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,219.48 บาท ขายออกบาทละ 41,550.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 3 เวลา 15:34 น. [-50]

  • ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,900.00 บาท ขายออกบาทละ 41,000.00 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,158.84 บาท ขายออกบาทละ 41,500.00 บาท
     

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 4 เวลา 15:34 น. [-50]

  • ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,850.00 บาท ขายออกบาทละ 40,950.00 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,113.36 บาท ขายออกบาทละ 41,450.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 15 เม.ย. 67 ปิดตลาดบวก 200 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 41,450 บาท