ผ่าแผนรัฐบาลดันส่งออก ‘ทุเรียนไทย’ ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าแตะ 1 ล้านล้านบาท

ผ่าแผนรัฐบาลดันส่งออก ‘ทุเรียนไทย’  ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าแตะ 1 ล้านล้านบาท

เปิดแผนดันไทยฮับทุเรียน มุ่งตลาดคุณภาพเตรียมออกกฎหมายสกัดทุเรียนอ่อน ตั้งเป้ามูลค่าการส่งออกทุเรียนไทยแตะ 1 ล้านล้านบาทได้ในอนาคต หลังความต้องการรับประทานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในจีนเพิ่มขึ้นทุกปี

แม้ประเทศไทยจะเป็นอันดับหนึ่งเรื่องการส่งออกทุเรียนมานาน แต่เมื่อเริ่มมีคู่แข่งหลายประเทศในอาเซียนและจีนที่เริ่มปลูกและมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาด สิ่งที่ประเทศไทยควรทำก็คือการรักษาคุณภาพของทุเรียนที่ส่งออกจากประเทศไทย รวมทั้งหาทางขยายตลาดการส่งออกให้มากขึ้น ซึ่งเป้าหมายปัจจุบันของรัฐบาลนั้นต้องการส่งออกทุเรียนให้ได้ 1 ล้านล้านบาทในอนาคต

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลังได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานทุเรียน เพื่อ รักษาคุณภาพทุเรียนไทย ที่จะ ส่งออกไปต่างประเทศ และ ป้องกันไม่ให้มีการตัดทุเรียนอ่อนมาขาย

โดยกำหนดให้โรงคัดบรรจุทุเรียน ต้องมีใบรับรอง มาตรฐาน โดย ใช้เกณฑ์การตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ซึ่งกำหนดว่ามาตรฐานน้ำหนักเนื่อทุเรียนแต่ละชนิดดังนี้

  • ทุเรียนหมอนทอง ต้องมี เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งไม่น้อยกว่า 32%  
  • ทุเรียนชะนี ต้องมี เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง ไม่น้อยกว่า  32%  
  • ทุเรียน กระดุม ต้องมี เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งไม่น้อยกว่า 28%

โดยประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากนี้อีก 1 ปี

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการออกกฎหมายเพื่อป้องกันการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนขาย ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมให้การส่งออก ทุเรียนไทยมีมาตรฐาน และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจาก ไทย ถือเป็นผู้นำการส่งออกทุเรียนในตลาดโลก และ ทุเรียนถือเป็นสินค้าส่งออกดาวรุ่งที่ สร้างรายได้ ในการส่งออกในปีที่ผ่านมาถึง 120,000 ล้านบาท โดยไทยสามารถผลิตทุเรียนได้ 900,000 ตัน ในปีที่ผ่านมา เป็นการบริโภคในประเทศ  300,000 ตัน  ที่เหลือเกือบทั้งหมด ส่งออกไปจีน

ทั้งนี้ การบริโภคทุเรียนในตลาดจีน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยคาดว่าปีนี้ ความต้องการบริโภดทุเรียน ในจีนจะเพิ่มขึ้น กว่า 1 ล้านตัน และคาดว่าการบริโภคจะเพิ่มขึ้น เป็น 15 เท่าในอนาคต หรือ 15  ล้านตัน  ซึ่งไทย คาดหวังว่าในอนาคต จะสามารถเพิ่มมมุลค่า การส่งออกทุเรียนได้ ถึง มูลค่า 1 ล้านล้านบาท